Fen İşleri Hizmetleri

·  a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.

·  b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.

·  c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

·  d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.

·  e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.

·  f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

·  g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

·  h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

·  i) Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.

·  j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.

·  k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

 

 
BAŞKANIMIZ

FEVZİ DEMİRKOL

HALİLİYE
BELEDİYE BAŞKANI