Ruhsat İşlemleri

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005/9207 Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden verilir. 

Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. 
Yeni bir işyeri açacak veya faal bir işyerini devir alacak işyeri ilgililerinin; işyerini açmadan veya devir almadan önce konu ile ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bilgi alması yararına olacaktır.


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat işlemleri, işyeri türüne göre 3 farklı şekilde yürütülmektedir.


İşyerinizin türünü 1, 2, 3 ve 4. maddeleri inceleyerek belirleyiniz.  Ruhsat başvurunuzu işyeri türüne göre yapınız.


1. Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat İşlemleri 
3. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
4. Hafta Tatili Ruhsat İşlemleri

Eklenme Tarihi: 17.07.2017 07:38

×