ŞUBAT 2017

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/30

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği ile kabul edildi.

2017/31

Belediye Meclis Üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Leyla DAĞHAN, Cemal BABAOĞLU ve Nadile ŞAŞKIN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” başlıklı 26.maddesine istinaden Başkanlık Makamı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere (Özel Kalem Müdürlüğüne) tevdiine oy birliği ile kabul edildi.

2017/32

Belediye Meclis Üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Leyla DAĞHAN, Cemal BABAOĞLU ve Nadile ŞAŞKIN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” başlıklı 26.maddesine istinaden Başkanlık Makamı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere (Özel Kalem Müdürlüğüne) tevdiine oy birliği ile kabul edildi.

2017/33

Belediye Meclis Üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Leyla DAĞHAN, Cemal BABAOĞLU ve Nadile ŞAŞKIN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” başlıklı 26.maddesine istinaden Başkanlık Makamı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere (Özel Kalem Müdürlüğüne) tevdiine oy birliği ile kabul edildi.

2017/34

TARIM ve KIRSAL HİZMET KOMİSYONU,  İŞSİZLİKLE MÜCADELE ve İSTİHDAM KOMİSYONU, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONUN Müşterek raporu komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi

2017/35

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU, ORTAKÇA YAŞAMA ve KÜLTÜREL UYUM KOMİSYONU, İNSAN HAKLARI KOMİSYONU, SAĞLIK ve ÇEVREYİ KORUMA KOMİSYONU, KADIN ve AİLE KOMİSYONUN Müşterek raporu komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi  

2017/36

EĞİTİM ve KÜLTÜR KOMİSYONU, TURİZM ve HALİLİYE’Yİ TANITMA KOMİSYONUN Müşterek raporu komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi

2017/37

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonun 23-24-25-26-27-OCAK 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 2017/38

Engelliler Komisyonun 23-24-25-26-27-OCAK 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/39

Gençlik ve Spor Komisyonun 16-17-18-19-20-OCAK 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/40

Belediye Meclis Üyeleri Metin ÇADIRCI, Emin COŞKUN, İmam FİDANOĞLU, Abdulkadir ALTUNDAĞ, Ahmet Hamdi İNAN ve Feyyat AKBAŞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu, 2- Araştırma Geliştirme AR-GE) Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/41

Belediye Meclis Üyeleri Metin ÇADIRCI, Emin COŞKUN, Mehmet KESKİN, Feyyat AKBAŞ, Erdal DENİZ ve Ahmet Hamdi İNAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonu, 2- Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/42

Belediye Meclis Üyeleri Hande ÇANKAYA ve Aysel GÖNCÜ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı Önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/43

Belediye Meclis Üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN ve Cemal BABAOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

2017/44

Paşabağı Mahallesi 4098 ada 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi

2017/45

Paşabağı Mahallesi 995 ada 15 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/46

Sırrın Mahallesi 2269 ada 8 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/47

Ertuğrulgazi Mahallesi 2317 ada 18 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/48

Paşabağı Mahallesi 2686 ada 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/49

İlçemiz Yenişehir Mahallesi, Yenişehir Caddesi boyunca (Uçaksavar kavşağı – Emniyet Caddesi arası) caddeden cephe alan parseller için uygulanmak üzere; Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/50

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Dağeteği Mahallesi 763 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/51

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Yenişehir Mahallesi 83 ada, 470 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 17.07.2017 07:40

×