MART 2017

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/52

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği ile kabul edildi.

2017/53

Belediye Meclis Üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Leyla DAĞHAN, Cemal BABAOĞLU ve Nadile ŞAŞKIN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” başlıklı 26.maddesine istinaden Başkanlık Makamı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere (Özel Kalem Müdürlüğüne) tevdiine oy birliği ile kabul edildi.

2017/54

Belediye Meclis Üyeleri Mahmut SAATÇI, Feyyat AKBAŞ, Emin COŞKUN, Abdulkadir ALTUNDAĞ ve Mehmet KESKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/55

Belediye Meclis Üyeleri Feyyat AKBAŞ, Mahmut SAATÇI ve Emin COŞKUN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1-Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma, 2-Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/56

Belediye Meclis Üyeleri Hasan KAYA, Nusret KAYA, Halil YETKİN ve Abdurrahman BEYAZ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1-Sosyal Hizmetler, 2-Kadın ve Aile Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/57

Belediye Meclis Üyeleri Hasan KAYA, Nusret KAYA, Halil YETKİN ve Ali DOĞAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/58

Belediye Meclis Üyeleri Cuma DEMİR, Hasan KAYA ve Nusret KAYA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/59

Belediye Meclis Üyeleri Nusret KAYA, Hasan KAYA, Hande ÇANKAYA ve Cuma DEMİR tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 2017/60

Belediye Meclis Üyeleri Cemal BABAOĞLU, Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN ve Sema AİŞEOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge üzerine Belediyemize ait parkların kullanımdan kaynaklı tahribat ve onarımlarının yapılması hususunda gereği yapılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, semt pazarlarındaki problemlerin incelenip tespiti ile problemlerin giderilmesi için gereği yapılmak üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

2017/61

1-EĞİTİM ve KÜLTÜR KOMİSYONU, 2-TURİZM ve HALİLİYE’Yİ TANITMA KOMİSYONU, 3-SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONUN Müşterek raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/62

Gençlik ve Spor Komisyonun 15-16-17-20-21- ŞUBAT 2017 tarih ve 2017/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/63

1-İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE İSTİHDAM KOMİSYONU, 2-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONUN Müşterek raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/64

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonun 22-23-24-27-28 - ŞUBAT 2017 tarih ve 2017/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/65

İnsan Hakları Komisyonun 15-16-17-20-21 - ŞUBAT 2017 tarih ve 2017/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/66

Kadın ve Aile Komisyonun 01-02-03-13-14 - ŞUBAT 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/67

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi gereğince İl Müftülüğünce tespiti yapılan camii, Kur’an Kursları, Çok Amaçlı Kültür Evlerinin halı ve klima ihtiyaçların giderilmesi için İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında ortak protokol, proje hazırlanmasına, bu konuda Belediye Başkanına 5393 Sayılı Yasanın 38.maddesinin (g) bendi gereğince yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/68

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (l) fıkrasına istinaden tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2017/69

11.07.2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülüp 11.07.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrollerinin isteği doğrultusunda revize edilerek yeniden tanzim edilmiş olup, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlandığı şekliyle aynen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 18.Maddesinin (m) bendine istinaden işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

2017/70

İlçemiz Şeyhçoban kırsal mahallesine bağlı Susuz Küme evlerinin bağlı bulundukları Şeyhçoban Mahallesinden ayrılarak müstakil bir mahalle kurulması konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/71

Viranşehir ilçemizde 17 Şubat 2017 tarihinde Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısı sonucu şehit düşen İbrahim KETE ve Ahmet Oktay GÜNAK isimlerinin uygun görülecek parklara verilmesine, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/72

Yenişehir Caddesi boyunca (Uçaksavar kavşağı - Emniyet Caddesi arası) caddeden cephe alan parseller için emsal sabit kalacak şekilde Uygulama İmar Planı Revizyonu komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/73

Paşabağı Mahallesi 4098 ada, 1 nolu parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi

2017/74

Ertuğrulgazi Mahallesi 2317 ada, 18 nolu parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/75

Sırrın Mahallesi 2269 ada, 8 nolu parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/76

Paşabağı Mahallesi 2686 ada, 1 nolu parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/77

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu yazılı önerge ile ilgili komisyon raporu aynen; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 17.07.2017 07:40

×