NİSAN 2017

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/78

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği ile kabul edildi.

2017/79

Şeyhçoban Mahallesi 533 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/80

Belediye Meclis Üyeleri Abdurrahman BEYAZ, Hande ÇANKAYA ve Ali DOĞAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/81

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ASLAN ve Mehmet TOPRAK tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/82

Belediye Meclis Üyeleri Nusret KAYA ve Hasan KAYA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/83

Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir BAĞIŞ ve Cuma DEMİR tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/84

Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir BAĞIŞ ve Mehmet EROL tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/85

Belediye Meclis Üyeleri Nusret KAYA ve Abdulkadir BAĞIŞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 2017/86

Belediye Meclis Üyeleri İsmail GÜNEŞ ve Mehmet EROL tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Plan ve Bütçe, 2-Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/87

Belediye Meclis Üyeleri Cuma DEMİR ve Feyyat AKBAŞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/88

Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir ALTUNDAĞ ve Halil YETKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/89

Belediye Meclis Üyeleri Hande ÇANKAYA ve Halil YETKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Sosyal Hizmetler, 2- Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonlarına havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/90

Belediye Meclis Üyeleri Hasan KAYA ve Erdal DENİZ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/91

Belediye Meclis Üyeleri Emin COŞKUN ve Metin ÇADIRCI tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/92

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ ve Emin COŞKUN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/93

Belediye Meclis Üyeleri Halil YETKİN ve İsmail GÜNEŞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Araştırma Geliştirme (AR-GE)  Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/94

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı "Faaliyet Raporu" 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi gereğince Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, "Haliliye Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu" oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2016 Yılına ait Faaliyet Raporu 05.04.2017 tarihli birleşiminde HDP grubunun 4 (dört) çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/95

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonun 27-28-29-30-31 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/96

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonun 13-14-15-16-17 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/97

Haliliye Belediyesinin 2016 yılı gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

2017/98

İnsan Hakları Komisyonun 20-21-22-23-24 - MART 2017 tarih ve 2017/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/99

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonun 27-28-29-30-31 - MART 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/100

Ortakça Yaşama ve Kültürel Komisyonun 20-21-22-23-24 - MART 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/101

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonun 27-28-29-30-31 - MART 2017 tarih ve 2017/01 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/102

Kadın ve Aile Komisyonun 13-14-15-16-17 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/103

Eğitim ve Kültür Komisyonun 13-14-15-16-17 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/104

AR-GE Komisyonun 13-14-15-16-17 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/105

Gençlik ve Spor Komisyonun 20-21-22-23-24 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/106

Sosyal Hizmetler Komisyonun 27-28-29-30-31 - MART 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/107

Engelliler Komisyonun 27-28-29-30-31 - MART 2017 tarih ve 2017/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/108

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonun 13-14-15-16-17 - MART 2017 tarih ve 2017/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/109

Yurt içi ve yurt dışında belediye hizmetleri yönünden, düzenlenecek olan toplantı, gezi, yardım programları, alt, üst yapı, imar, çevre, ulaşım, şehircilik, sanat yapıları, fuar, tanıtım, sosyal ve kültürel etkinlikleri örnek uygulamaları yerinde görme, il içinde, il dışında ve gerekirse ülke dışında kardeş kent (kardeş belediye) ilişkisi kurulan Kosova Cumhuriyeti Mamuşa kentinde Çok Amaçlı Kültür Evi yapmaya, yaptırmaya Belediye Başkanına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37/g maddesi gereğince yetki verilmesine, yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve faaliyetlere katılacakların giderlerin (konaklama, ulaşım, yol + yevmiye vb.) Belediyemiz 2017 yılı belediye bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.             

2017/110

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Emin COŞKUN, Mehmet KESKİN ve Mahmut SAATÇI seçildiler.

2017/111

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis İhtisas Komisyonu üyeliklerine üye seçimi yapıldı.

2017/112

Sırrın Karşıyaka Mahallesi 3093 ada 1 ve 2 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/113

Gülveren Mahallesi 159 ada 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

Eklenme Tarihi: 17.07.2017 07:41

×