HAZİRAN 2017

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/154

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği/oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/155

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği/oy çokluğu ile red edildi.

2017/156

Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Mehmet Ali KILIÇ ve İbrahim Halil MUTLU tarafından yapılan itiraz konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/157

Belediyemiz ile Kırşehir İli Akpınar Belediyesi arasında sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik, sportif ve eğitim alanlarında karşılıklı iyi ilişkiler kurulması ve karşılıklı belediye imkânlarından faydalanılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) bendi gereğince “Kardeş Belediye” olma ilişkisinin kurulması oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/158

Belediye Meclis üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Nadile ŞAŞKIN, Cemal BABAOĞLU ve Leyla DAĞHAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı soru önergedeki soruların BELSAN A.Ş tarafından cevaplandırılmak üzere konunun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine iletilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

2017/159

Meclis üyelerinden Sema AİŞEOĞLU, Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN ve Cemal BABAOĞLU tarafından 05/06/2017 tarihinde meclis başkanlığına sunmuş oldukları ilaçlama çalışmaları ve belediye bünyesinde su altı arama kurtarma ekibi oluşturulması hakkındaki önergeleri geri çektiklerinden dolayı önergelerin gündemden çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

2017/160

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonun 03-04-05-15-16 - MAYIS 2017 tarih ve 2017/05 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/161

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonun 25-26-29-30 -31 MAYIS 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

 2017/162

AR-GE Komisyonun 03-04-05-15 -16 MAYIS 2017 tarih ve 2017/05 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/163

Şehrimizin yetiştirdiği sanat ve kültür alanında önemli çalışmalar yapmış, eserler bırakmış, Şanlıurfa’nın tanıtımına önemli katkılar yapmış eğitimci, bestekâr, sanatçı Abdullah BALAK isminin Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl KISAKÜREK Caddesindeki parka verilmesi 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince oybirliği ile kabul edildi.

2017/164

Engelliler Komisyonun 25-26-29-30 -31 MAYIS 2017 tarih ve 2017/04 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/165

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonun 03-04-05-15 -16 MAYIS 2017 tarih ve 2017/04 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/166

Plan ve Bütçe Komisyonun 17-18-22-23-24 MAYIS 2017 tarih ve 2017/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/167

Atatürk Mahallesi 31 ada 10, 11, 12 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/168

Atatürk Mahallesi 572 ada 21 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/169

Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında bulunan Maşuk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile red edildi.

2017/170

Gülveren Mahallesi, Ada No: 159, Parsel No:1’de kayıtlı taşınmazın “Sosyal Tesisi Alanı (Yurt Alanı)” olacak şekilde hazırlanmış, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

2017/171

Keçili Mahallesi 144 nolu parsel üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanının (Güneş Enerjisi Santrali)” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

2017/172

Sırrın Mahallesi 3736 ada, 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

2017/173

Oğulbey Mahallesi 60, 61 nolu parseller "Toplu İşyerleri Alanı (Plaza Alanı)" olacak şekilde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 17.07.2017 07:41

×