TEMMUZ 2017

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
MAYIS 2016 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2016/153

“29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olan ve tarihte “Kut’ül-Ammare Zaferi” olarak geçen zaferin 100.yıl dönümü münasebetiyle her yıl Haliliye Belediyesi tarafından bir takım etkinliklerle kutlanması, bu konuda Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonun bir çalışma yapmasını öneriyorum” şeklindeki Başkan Fevzi DEMİRKOL’un sözlü önergesi oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi

2016/154

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/155

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ, Abdulkadir ALTUNDAĞ, M.Ferhan KARAÇİZMELİ ve Emir ELDEN       tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür, Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma, Gençlik ve Spor, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, AR-GE, Kadın ve Aile Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/156

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ ve Abdulkadir ALTUNDAĞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/157

Belediye Meclis Üyeleri Emin COŞKUN, Mehmet TOPRAK ve Mehmet ASLAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/158

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ ve Mehmet ASLAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/159

Belediye Meclis Üyeleri Emin COŞKUN, Mehmet TOPRAK ve Mehmet ASLAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/160

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ ve Mehmet TOPRAK tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/161

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ, Mehmet ASLAN ve Emin COŞKUN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/162

Belediye Meclis Üyeleri F. Mehmet AKÇAL, Emin COŞKUN ve Cuma DEMİR tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/163

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ, Emin COŞKUN ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

2016/164

Belediye Meclis Üyeleri Cuma DEMİR ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun AR-GE Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/165

Belediye Meclis Üyeleri Ali DOĞAN, Nusret KAYA, Cemal BABAOĞLU ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/166

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TOPĞRAK, Cuma DEMİR ve Erdal DENİZ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/167

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ ve Mehmet ASLAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/168

Belediye Meclis Üyeleri Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN, Sema AİŞEOĞLU ve Cemal BABAOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge üzerine yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda; önerge oyçokluğu ile reddedildi.

2016/169

Belediye Meclis Üyeleri Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN, Sema AİŞEOĞLU ve Cemal BABAOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/170

Belediye Meclis Üyeleri Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN, Sema AİŞEOĞLU ve Cemal BABAOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/171

Belediye Meclis Üyeleri Nadile ŞAŞKIN, Leyla DAĞHAN, Sema AİŞEOĞLU ve Cemal BABAOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge üzerine Belediyemiz meclisinde Kadın ve Aile Komisyonu adı altında bir ihtisas komisyonun mevcut olduğu, ayrıca Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu adı altında bir ihtisas komisyonun kurulmasının gerekli olup olmadığı hususunda konunun Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2016/172

2015 yılı Belediyemizin Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince 2015 Mali Yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin Belediye Meclisince kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

2016/173

Plan ve Bütçe Komisyonun 26-27 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/174

Plan ve Bütçe Komisyonun 28-29 NİSAN 2016 tarih ve 2016/03 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/175

 Engelliler Komisyonun 12-13-14-15/Nisan/2016 tarih ve 2016/02 Sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/176

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonun 19-20-21-22 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 2016/177

Kadın ve Aile Komisyonun 19-20-21-22 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/178

Eğitim ve Kültür Komisyonun 19-20-21-22/Nisan/2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/179

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonun 12-13-14-15 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 ayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/180

Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonun 19-20-21-22 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/181

Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonun 25-26-27-28-29 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/182

Sosyal Hizmetler Komisyonun 12-13-14-15 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 ayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/183

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonun 19-20-21-22 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/184

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonun 12-13-14-15 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/185

Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonun 12-13-14-15 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/186

Gençlik ve Spor Komisyonun 26-27-28-29 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/187

İnsan Hakları Komisyonun 26-27-28-29 NİSAN 2016 tarih ve 2016/02 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2016/188

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından hazırlanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Hakkındaki Yönetmelik hazırlandığı şekliyle aynen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 ve 18. Maddesinin (m) bendine istinaden oy birliği ile kabul edilmiştir.

2016/189

Sırrın Mahallesi 3736 ada 4 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2016/190

Şairnabi Mahallesi 1723 ada 36 parsele ait 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/191

Ertuğrulgazi Mahallesi 2138 ada 18 parsele ait 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/192

Atatürk Mahallesi 17 ada 5 parsele ait 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

 

Eklenme Tarihi: 17.07.2017 07:41

×