HALİLİYE BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 2’NCİ OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

Haliliye Belediye Meclisi Şubat Ayı 2. Oturumu gerçekleştirildi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un başkanlık yaptığı meclis 2. oturumunda; Haliliye İlçesi’ne bağlı Örencik Mahallesi isminin ‘Göbeklitepe Mahallesi’ olarak değiştirilmesi konusu ile Haliliye Belediyesi adına taşınmaz mal alımı ve kiralanmasına dair Belediye Encümenine ve sözleşme/protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Başkanlık teklifleri arasında yer alan Haliliye İlçesi’ne bağlı Örencik Mahallesi isminin ‘Göbeklitepe Mahallesi’ olarak değiştirilmesi konusuna Meclis Üyelerinden Ahmet İnan’ın;  ‘Göbeklitepe’ isminin taşıdığı tarihi ve turistik önem nedeniyle komisyona devredilerek araştırılması teklifi kabul edildi. Konu, Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ve İmar Komisyonu’na havale edildi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol köy isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak mecliste yaptığı konuşmada: “ilimizde köylerin genelde Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere 3 ismi vardır. Bu nedenle bu üç isimde kullanımda olacaktır. Fakat konu ile ilgili tarafımıza gelen teklifin görüşülmesi uygundur” ifadelerini kullandı.

Belediye’nin vaat ettiği hizmetleri gerçekleştirebilmesi adına ihtiyaç duyduğu taşınmazların temini için satın alma ve kiralama için belediye encümenine ve bu nedenlerle yapılacak olan sözleşme ve protokoller için de belediye başkanına yetki verilmesi oylanarak, oy birliği ile karara bağlandı.

Haliliye Belediye Meclisi 2. Gün birleşiminde ayrıca Kadın Yaşam Evi açılması ve Kadın Danışma Merkezi açılması ile ilgili yazılı önergeler de komisyonlara havale edildi. 

Eklenme Tarihi: 03.02.2015 14:27

×