AĞUSTOS 2017

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/194

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği ile kabul edildi.

2017/195

Belediye Meclis Üyeleri İbrahim FEHAN, Ali DOĞAN, Cuma DEMİR ve Erdal DENİZ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi

2017/196

Belediye Meclis Üyeleri Aysel GÖNCÜ, Feyyat AKBAŞ, Erdal DENİZ, Hasan KAYA ve Abdulkadir ALTUNDAĞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/197

Belediye Meclis Üyeleri Emin COŞKUN, Mehmet TOPRAK, Halil ATAŞ ve Nusret KAYA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/198

Belediye Meclis Üyeleri Aysel GÖNCÜ, İsmail GÜNEŞ ve Mehmet KESKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/199

Belediye Meclis Üyeleri Halil ATAŞ, Nusret KAYA ve Osman ULUDAĞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/200

Belediye Meclis Üyeleri İsmail GÜNEŞ, Mehmet KESKİN ve Feyyat AKBAŞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/201

Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir ALTUNDAĞ, Mehmet ASLAN ve M.Selim POLATKAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 2017/202

Belediye Meclis Üyeleri Cuma DEMİR, Hasan KAYA ve Ali DOĞAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/203

Belediye Meclis Üyeleri Aysel GÖNCÜ, M.Selim POLATKAN ve Nusret KAYA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/204

Belediye Meclis Üyeleri Emin COŞKUN, Mehmet ASLAN ve Abdulkadir ALTUNDAĞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/205

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet KESKİN,  Feyyat AKBAŞ ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun AR-GE Komisyonu İle İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/206

Belediye Meclis Üyeleri Cuma DEMİR, Erdal DENİZ, Emir ELDEN ve Emin COŞKUN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/207

Atatürk Mahallesi 527 ada 3 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/208

Sırrın Mahallesi 2214 ada 4 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/209

Atatürk Mahallesi 527 ada 21 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/210

Osman Bey Mahallesi 104-106 ve 234 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/211

Atatürk Mahallesi 581 ada 83 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/212

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonunun 24-25-26-28 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/213

Eğitim ve Kültür Komisyonunun 10-11-12-13-14 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/214

Gençlik ve Spor Komisyonunun 17-18-19-20-21 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/215

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonunun 10-11-12-13-14 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/216

Ortakça Yaşam ve Kültürel Uyum Komisyonunun 17-18-19-20-21 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/217

Kadın ve Aile Komisyonunun 10-11-12-13-14 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/218

İnsan Hakları Komisyonunun 17-18-19-20-21 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/219

Sosyal Hizmetler Komisyonunun 24-25-26-27-28 TEMMUZ 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/220

Şehrimizin yetiştirdiği şahsiyetlerden Uceymi Sadun Paşa, İbrahim ÖZKAN ve Mehmet GÖNCÜ isimlerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce tespit edilecek parklara verilmesi 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/221

Süleymaniye Mahallesi, Ada No: 4463 Parsel No: 1-2-3-4-5-6, Ada No: 4467 Parsel No: 1-3-4, Ada No: 4468 Parsel No: 1-2-3, Ada No: 4469 Parsel No: 1, Ada No: 4470 Parsel No: 1’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/222

Kepirli Mahallesi, 171 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/223

Sırrın Karşıyaka Mahallesi, 1545 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/224

Sırrın Mahallesi, 3435 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/225

İmambakır Mahallesi, 4440 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/226

Osmanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 104, 106 ve 234 nolu parsellerde kayıtlı Spor Alanı (Hipodrom Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/227

Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında bulunan Maşuk Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/228

Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan aşağıda yazılı “Haliliye Belediyesi Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” hazırlandığı şekliyle aynen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 18.Maddesinin (m) bendine istinaden işaretle yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 26.09.2017 09:52

×