EYLÜL 2017

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/229

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (l) fıkrasına istinaden tasdik edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/230

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesinden 889.017,60.TL’nin Bilgi İşlem Müdürlüğüne, 100.000,00.TL’nin ise Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yeni açılacak bütçe tertiplerine aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/231

Sırrın Mahallesi 2304 ada, 2 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/232

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Atatürk Mahallesi, 527 ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/233

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Sırrın Mahallesi, 2214 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

2017/234

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Atatürk Mahallesi, 572 ada, 21 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/235

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Atatürk Mahallesi, 581 ada, 83 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/236

Yenişehir Mahallesi 1017 ada, 4 numaralı parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 2017/237

İmar ve Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu Yenişehir Mahallesi, 1017 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 26.09.2017 09:52

×