KASIM 2017

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
KASIM 2017 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/251

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği ile kabul edildi.            

2017/252

Biz Anadoluyuz Projesi” projesi kapsamında Belediyemiz tarafından karşılanması kararlaştırılan giderlerin yapılması için anılan projenin sekretarya görevini yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak proje (protokol) düzenlenmesine, ortak proje (protokol)’u imzalamak için Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38.Maddesinin (g) fıkrasına istinaden yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/253

Belediye Meclis Üyeleri İsmail GÜNEŞ, Erdal DENİZ ve Nusret KAYA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu, AR-GE Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

2017/254

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ASLAN, Mehmet TOPRAK ve Halil YETKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İnsan Hakları Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

2017/255

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ASLAN, Mehmet TOPRAK ve Nusret KAYA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

2017/256

Halil BAĞIŞ (TC 11865022588) isimli vatandaşın %80 görme engelli çocuğu Amine BAĞIŞ  (TC 18995787790) ile %90 görme engelli Sema Nur BAĞIŞ (TC 69736100248) isimli çocukların tedavileri için gerekli yardımın yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. ve 14. Maddeleri uyarınca oyçokluğu ile karar verildi.

2017/257

2018 yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ücrete tabi işler başlıklı madde 97.maddesi uyarınca miktarlarının belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/258

Sırrın Mahallesi 5824 ada, 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 2017/259

Sırrın Mahallesi, 2304 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/260

Paşabağı Mahallesi 4098 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın uygun olduğuna ve söz konusu taşınmazın İbadet Tesisi Amaçlı olması yönüyle Uygulama İmar Planı değişikliğinde pafta üzerinde belirtilen çekme mesafelerinin tüm yönlerden "0 (Sıfır) " olacak şekilde değiştirilmesi talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

KASIM 2017 AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR 17/11/2017

Eklenme Tarihi: 19.12.2017 07:38

×