OCAK 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
OCAK 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/01

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy çokluğu ile kabul edildi.            

2018/02

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince denetim komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde, kullanılan oy sayısı 27, geçersiz (boş) oy sayısı 4, geçerli oy sayısı 23 olup; Meclis tarafından Erdal DENİZ (23 Oy), Emir ELDEN (21 Oy),  Mehmet TOPRAK (21 Oy), Metin ÇADIRCI (21 Oy), Halil YETKİN (21 Oy) ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2018/03

5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından en fazla 2 (iki) memurun 30 (otuz) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu’na yetki verilmesi ve belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000)  gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

2018/04

Belediye Meclis üyeleri Mahmut SAATÇI, Halil YETKİN ve Mehmet KESKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/05

Sırrın Mahallesi 1787 parsel, 4192 ada 6 parsel ve İmambakır Mahallesi 2695 ada 38-39 parsel, 633 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/06

Engelliler Komisyonunun 25-26-27-28-29 ARALIK 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/07

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonunun 11-12-13-14-15 ARALIK 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi

2018/08

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonunun 11-12-13-14-15 ARALIK 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

 2018/09

Sosyal Hizmetler Komisyonunun 11-12-13-14-15 ARALIK 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/10

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonunun 25-26-27-28-29 ARALIK 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi

2018/11

Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum, Eğitim ve Kültür, İnsan Hakları Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/12

Gençlik ve Spor, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/13

Kadın ve Aile, Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/14

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam, Eğitim ve Kültür Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/15

Süleymaniye Mahallesi, 4804 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/16

Sırrın Mahallesi 1787 parsel, 4192 ada 6 parsel ve İmambakır Mahallesi 2695 ada 38-39 parsel, 633 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:18

×