ŞUBAT 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
ŞUBAT 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/17

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.            

2018/18

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- AR-GE, 2- İmar ve Bayındırlık ile 3- Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesine oy çokluğu ile kabul edildi.            

2018/19

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Konunun gündeme alınmasına ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edildi.

2018/20

Suriye’nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda Şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir ÇUBUKÇU isminin yaşatılması amacıyla İlçemiz Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan parka verilmesi ayrıca Belediyemizin yeni yapacağı parklara ve ismi konulmayan parklara da şehit isimlerinin verilmesi 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince oyçokluğu ile kabul edildi.

2018/21

İpekyol Mahallesi 299 ada, 6 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/22

Atatürk Mahallesi 809 ada, 14, 23 ve 37 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/23

Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında bulunan “Haliliye Maşuk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” üzerinden 18.madde uygulaması düzenleme sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/24

Engelliler Komisyonunun Ocak 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

 2018/25

50.000,00.-TL sermayeli ve sermayenin tamamı Belediyemize ait “Haliliye Belediyesi Personel Anonim Şirketi” adı altında bir şirket kurulmasına, bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, bu konuyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine meclisimizin 08.02.2018 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2018/26

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) maddesine istinaden 120.000,00.-TL (Yüz Yirmi Bin) nakdi yardım yapılmasına meclisimizin 08.02.2018 tarihli birleşiminde yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2018/27

Haliliye Belediye Spor Kulübü Derneğine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) maddesine istinaden 100.000,00.-TL (Yüz Bin) nakdi yardım yapılmasına meclisimizin 08.02.2018 tarihli birleşiminde yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2018/28

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonunun 22-23-24-25-26-Ocak 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi

2018/29

Sırrın Mahallesi 5219 ada, 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/30

Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında bulunan, "Haliliye Maşuk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" üzerinde 18. madde uygulaması düzenleme sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi

2018/31

Şanlıurfa Aşevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine muhtaç ailelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ekmek için belediyemiz tarafından 500.000 (Beş yüz bin) adet ekmek yardımında bulunması; komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:19

×