MART 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
MART 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

018/32

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

018/33

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonu ve Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/34

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/35

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/36

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, AR-GE Komisyonu ve Engelliler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/37

Engelliler Komisyonunun Şubat 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/38

Plan ve Bütçe Komisyonunun Şubat 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/39

Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonunun Şubat 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/40

Sosyal Hizmetler Komisyonunun Şubat 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/41

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonunun Şubat 2018 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/42

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam, Eğitim ve Kültür Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/43

Gençlik ve Spor, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/44

Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum, Eğitim ve Kültür, İnsan Hakları Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/45

Kadın ve Aile, AR-GE Komisyonların Müşterek Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/46

İmarla ilgili dosya ve itiraz dilekçeleri konularının incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/47

Sırrın Mahallesi, 5824 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/48

Atatürk (Bahçelievler) Mahallesi, 809 ada, 14, 23 ve 37 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/49

Sırrın Mahallesi, 5219 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:19

×