MAYIS 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
MAYIS 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/71

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/72

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- AR-GE Komisyonu, 2- Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu, 3- İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonu, 4- Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/73

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Eğitim ve Kültür Komisyonu, 2- Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/74

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, 2- Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/75

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonu, 2- Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/76

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, 2- Engelliler Komisyonu, 3- İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/77

1-Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum, 2-Tarım ve Kırsal Hizmetler, 3-Eğitim ve Kültür Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/78

1-Madde Bağımlılığı ile Mücadele, 2-Eğitim ve Kültür, 3-İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/79

1-Kadın ve Aile, 2-Eğitim ve Kültür, 3-Sosyal Hizmetler, 4-Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/80

1-Kadın ve Aile, 2-AR-GE, 3-Eğitim ve Kültür, 4-Sosyal Hizmetler, 5-Engelliler Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/81

2017 yılı Belediyemizin Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince 2017 Mali Yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.

2018/82

1-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince; Ahmet Hamdi İNAN’dan boşalan ve kalan süreyi tamamlamak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi Nihat AKBIYIK,

2-Halil ATAŞ’tan boşalan ve kalan süreyi tamamlamak üzere 1- Madde Bağımlılığı ile Mücadele, 2- İnsan Hakları, 3- Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyon Üyeliğine Meclis Üyesi İbrahim TAPŞIK (oy birliği) ile seçildiler.

2018/83

Çamlıdere Mahallesi, Köy Yerleşik Yeri ile ilgili Belediye Meclisince onaylanan Uygulama İmar Planına itiraz talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

2018/84

Altındamla Mahallesi, Köy Yerleşik Yeri ile ilgili Belediye Meclisince onaylanan Uygulama İmar Planına itiraz talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

2018/85

Bamyasuyu Mah. 141 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/86

Dağeteği Mah. 536 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/87

Sırrın Mahallesi 4418 ada, 4 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/88

İpekyol Mahallesi 299 ada, 8 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/89

Atatürk (Cengiztopel) Mahallesi 582 ada, 34 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:20

×