TEMMUZ 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
TEMMUZ 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/98

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/99

AR-GE, Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum, Sosyal Hizmetler, İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonu Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/100

Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/101

Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Kadın ve Aile Komisyonu Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2018/102

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma, Plan ve Bütçe Komisyonu Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/103

Tarım ve Kırsal Hizmetler, Engelliler, İnsan Hakları Komisyonu Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2018/104

Ulubağ Mahallesi 379 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2018/105

Atatürk (Cengiztopel) Mahallesi 582 ada 34 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/106

Güzelyurt Mahallesi 386 ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/107

Sırrın Mahallesi 4418 ada 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/108

Esenyayla Mahallesi 316 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:20

×