AĞUSTOS 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
AĞUSTOS 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/109

İmarla ilgili m2 birim harçlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/110

Haliliye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş ve işletmeye hazır hale getirilen Glütensiz Unlu Mamul ve Ekmek Fırının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dâhilinde 4 (dört) yıl süre ile kiraya verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden oybirliği ile karar verildi.

2018/111

İpekyol Mahallesi 299 ada, 6 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/112

İpekyol Mahallesi 299 ada, 8 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/113

Eyyüp UYANIKOĞLU ve Mehmet Hulusi ÖCAL isimlerinin Haliliye ilçesinde uygun bulunacak parklara verilmesine, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince oy birliği ile kabul edildi.

2018/114

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamış olduğu imar harçlarına ait komisyon raporu aynen; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:21

×