EYLÜL 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
EYLÜL 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/115

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Koruma, AR-GE, Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonlarına havalesine oy birliği ile karar verildi.            

2018/116

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler, İnsan Hakları Komisyonlarına havalesine oy birliği ile karar verildi.            

2018/117

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.            

2018/118

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.            

2018/119

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik ve Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonlarına havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/120

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun AR-GE, Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonlarına havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/121

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Eğitim ve Kültür Komisyonu, 2- Sosyal Hizmetler Komisyonu, 3- Plan ve Bütçe Komisyonu, 4- Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/122

Belediyemizin; AFAD - TİKA vb. gibi kamu kuruluşları veya Arakandaki mazlum Müslümanlara yardım kampanyası düzenleyen sivil toplum kuruluşları ve insani yardım kuruluşlarının başlatmış oldukları kampanya dâhilinde 63 adet Bambu Ev yapılmasına ve 1 adet derin su kuyusu açılmasına, tahakkuk edecek bedellerinin ilgili kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşları hesaplarına Belediyemizin 2018 yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesine, bu konularla ilgili vakıf, kurum ve kuruluşlarla sözleşme ve protokol imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Eklenme Tarihi: 26.09.2018 10:46

×