KASIM 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
KASIM 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/127

2019 yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ücrete tabi işler başlıklı madde 97.maddesi uyarınca miktarlarının belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile kabul edildi

2018/128

Mehmet ASLAN’dan boşalan Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliğine İbrahim Halil YILMAZ,  işaretle yapılan oylamada oy birliğiyle seçilmiştir.

Mehmet ASLAN’dan boşalan Belediye Encümeni Üyeliğine yapılan gizli oylamada İbrahim Halil YILMAZ,  21 (yirmi bir) oyla seçilmiştir.

2018/129

3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesinin 3.fıkrası gereğince; Büyük Mırdesi ve Uluhan mahallelerinde muhtarlıklarca bildirilen şahısların kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, 28.10.1987 tarih ve 19618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince bilirkişi olarak seçilmesine, işaret yöntemiyle yapılan oylama neticesinde mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2018/130

İmarla ilgili m2 birim harçlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2018/131

Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamış olduğu 2019 Yılı Gelir ve Harç Tarifesinin aynen karar olarak kabulüne oy birliği ile kabul edildi

2018/132

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamış olduğu 07.11.2018 tarih ve bila sayılı Ücret Tarifesinin 2018 - 2019 yıllarında uygulanmak üzere aynen karar olarak kabulüne mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi

 

 

 

Eklenme Tarihi: 15.01.2019 10:01

×