NİSAN 2019

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
NİSAN 2019 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2019/08

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis 1.Başkan Vekili Cengiz İZGÖRDÜ (36 oy), Meclis 2.Başkan Vekili Ali DOĞAN (36 oy), seçildiler. Meclis Kâtipliklerine Asil Üye olarak 1- Ahmet ÇELLİK, 2-  İmam FİDANOĞLU, Yedek Üye      olarak 1-  Nurullah KARAKEÇİLİ, 2- Mehmet Emin ASLAN seçildiler.        

2019/09

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Ahmet DEMİR,  Ali DOĞAN ve Ahmet ÇELLİK seçildiler.

2019/10

Resmi tatil gününe gelmemesi ve olağanüstü bir durum olmaması halinde, meclis toplantılarının her ayın ilk Pazartesi günü saat 15:00’da yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2019/11

Birlik Tüzüğü’nün 8.maddesine istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT ile belediye meclis üyeleri arasından Faruk BAYUK’un  asil üye, Abdulkadir KAMIK’ın yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Tarihi Kentler Birliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2019/12

Birlik Tüzüğü’nün 7.maddesinin (b) fıkrasına istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT ile belediye meclis üyeleri arasından Abdulkadir BAĞIŞ’ın asil üye, Mehmet KESKİN’in yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2019/13

Birlik Tüzüğü’nün ilgili maddeleri kapsamında birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere (Belediye Başkanımız dışında) belediye meclis üyeleri arasından Ali VEZİROĞLU’nun asil üye, Nusret KAYA’nın yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2019/14

393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 13 adet komisyon kurulmasına kurulacak komisyonların 5 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süreyle görev yapmasına karar verildi.      

2019/15

Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2019/16

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı "Faaliyet Raporu" 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi gereğince Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, "Haliliye Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu" oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2018 Yılına ait Faaliyet Raporu 10.04.2019 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabul edildi.

2019/17

Haliliye Belediyesinin 2018 yılı gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN 2019 AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR 15/04/2019

Eklenme Tarihi: 26.04.2019 09:48

×