HAZİRAN 2019 

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
HAZİRAN 2019 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2019/ 36

10.05.2019 Tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile İptal edilen Müdürlük Bütçelerindeki 2019 yılı Bütçe kalanlarının yukarıda bağlandığı belirtilen Müdürlüklerin 2019 yılı Bütçesine aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

2019/ 37

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9.maddesi 3. Fıkrası ve 11. maddesi gereğince; Ekte sunulan (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine istinaden tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2019/38

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri bölümünün 18. Maddesinin “n”bendine istinaden Haliliye Belediyesi logosunun yeniden tasarlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

2019/39

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri bölümünün 18. Maddesinin “e” fıkrası ve 38. Maddesi (g) bendine istinaden Sınırlı Ayni hak Tesisi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

2019/40

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu ve Kuzeybatı çevreyolunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 8. maddesine istinaden Haliliye İlçesi sınırlarına katılmasına oy birliği ile karar verildi.

2019 /41

 

Paşabağı Mahallesi 2375 ada nolu parsele ait Uygulama İmar Planı konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR

Eklenme Tarihi: 24.06.2019 06:49

×