TEMMUZ 2019

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
HAZİRAN 2019 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2019/ 42

                                                                                                                                                                             10.05.2019 Tarih ve 35 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen “Haliliye Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde” iptal edilen Kırsal Hizmetleri Müdürlüğünün Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması uygun görülmüş olup, ancak Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesinde ödeneğe ihtiyaç bulunmadığından, Kırsal Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesinde bulunan 7.100.000,00.TL’nin 1.200.000,00.TL’sinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5.900.000,00.TL’sinin ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı Bütçelerine aktarılmasının oy birliği ile karar verildi.

 

2019/ 43

                                                                                                                                                                           5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (i) fıkrası ve 18. maddesinin (g) fıkrası uyarınca yukarda sayılan kurum ve kuruluşlardan gelebilecek hibelerin kabulüne ve bu konuda Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususunda,  oy çokluğu ile karar verildi.

 

2019/44

 

Sırrın Mahallesi 2471 Parsel,2111 Parsel,2210-15,2290-13,5117-1,3136-8,3091-14,2680-11,3435-6 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili dosyanın incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

2019/45

 

Atatürk Mahallesi 20 ada 35 Parsel  nolu parsele ait Uygulama İmar Planı konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

2019/46

                                                                                                                                                                              Osmangazi Mahallesi Arabî caddesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Kapalı Yüzme Havuzları ve Fitness Salonları ile Devteyşti Mahallesi 9696.sokakta bulunan Aliya İzzetbegoviç Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness salonların tesislerin Belediyemiz iştiraki olan Göbeklitepe Anonim Şirketine bila bedelle tahsis edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

2019 /47


a) Kültür ve Turizm Komisyonu ile Medya Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu,

b) Araştırma Geliştirme (Arge) Komisyonunun raporu,

c) Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu,

d) Kadın Aile Komisyonunun raporu,

e) Engelli Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu,  

 

ilgili komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

2019 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR

Eklenme Tarihi: 19.09.2019 15:35

×