AĞUSTOS 2019

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
AĞUSTOS 2019 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2019/ 48

 

İhtisas komisyonu üyelerinin istifalarının kabulüne karar verilerek,   tüm ihtisas komisyonlarının kuruluşları aynı tarihe denk getirilmesi sağlanmıştır. İhtisas Komisyonları seçimlerine geçilmiş olup, Kurulacak komisyonların 5 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süreyle görev yapmalarına karar verildi.

 

2019/ 49

İhtisas komisyonlarına üye seçilmesine, 5 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süreyle görev yapmalarına karar verildi.

 

2019/50

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre “Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmüne istinaden sınırlı ayni hak tesisi kurulması için Vali Akbulut İş Merkezinde bulunan bürolarının tahsislerinin kaldırılmasına karar verildi.

 

 

 

2019/51

 

Ulubağ Mahallesi 251 nolu parsele ait  Uygulama İmar Planı ile ilgili dosyanın incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

2019/52

a) Plan Bütçe Komisyonu ile İşsizlik İstihdam Komisyonunun Müşterek Raporu,

b) Tarım ve Kırsal Komisyonunun raporu,

c) Sağlık ve Çevre Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu,  

İlgili komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

2019 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR

 

Eklenme Tarihi: 19.09.2019 15:40

×