EYLÜL 2019

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
EYLÜL 2019 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2019/53

Meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; ilgili komisyonlara havalesine oy çokluğu ile kabul edildi.

2019/ 54

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden ; 06.05.2019 tarih ve 26 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 540 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/55

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden; 06.05.2019 tarih ve 27 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 310-1, 311-1, 313-1, 322-1, 843-1, 788-3 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği,Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/56

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden;06.05.2019 tarih ve 28 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 319-1-2, 342-1, 343-1, 354-1, 355-1, 347-1, 348-1 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği, Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/57

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden; 06.05.2019 tarih ve 29 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 520 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği, Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/58

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden; 06.05.2019 tarih ve 30 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 340 ada 10 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği, raporlar doğrultusunda Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/59

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden;  06.05.2019 tarih ve 32 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 5824 ada 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile red edilmiştir.

2019/60

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden;13.06.2019 tarih ve 41 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 2375 adaya ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Resen hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği. Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile red edilmiştir.

2019/61

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden; 03.07.2019 tarih ve 45 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi 20 ada 35 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği, raporlar doğrultusunda Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/62

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış rapora olduğu istinaden; 08.08.2019 tarih ve 51 sayılı BMK ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi 251 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Meclis görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019/63

Yukarıda verilen yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; ilgili komisyonuna havalesine oy çokluğu ile kabul edildi

2019/64

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Güzelyurt Mahallesi 377 ada, 2 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2019/65

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Paşabağı Mahallesi 2686 ada, 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2019/66

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; ilgili komisyonuna havalesine oy çokluğu ile kabul edildi.             

 

 

 

2019 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR

Eklenme Tarihi: 19.09.2019 15:41

×