HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

HALİLİYE BELEDİYESİ 2019 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

A) Açılış ve yoklamanın yapılması

B) Önerge ile oluşan gündem maddeleri,

C) Başkanlık teklifleri

1- 10.05.2019 Tarih 35 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen "Haliliye Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği" ile iptal edilen müdürlüklerin 2019 yılı bütçe kalanlarının bağlandığı müdürlüklerin 2019 yılı bütçelerine aktarılmasının Belediye Meclisince görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

2- Personel derecelerinin yeniden düzenlenmesi ve Kadro iptal/ihdası (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

3- Haliliye Belediyesinin logo düzenlenmesi için Görüş ve teklif (2018 Temmuz ayında Göbekli tepenin UNESCO dünya mirası kalıcı listesine alınmasından dolayı Haliliye Belediyesi logosunun tekrar revize edilerek, yeni bir tasarıma kavuşturulması ihtiyacı doğmuş, bu açıdan Haliliye'yi Göbeklitepe ve Turizm Kaynakları adına daha net ifade edebilme ihtiyacı oluşmuş olup, mevcut logoda kullanılan imge ve figürlerde kuruluş aşamasında olan Belediyemiz için Turizm etkisi düşünülmemiş, şimdiki zamanda ise bu ihtiyaç hasıl olduğundan Belediye logosu olarak kullanılacak Özgün bir amblemin/logonun tasarlanması gerekmekte olup konunun Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması) ( Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

4- Haliliye Belediyesine ait Bamyasuyu malı. 141 ada, 66 parsel nolu taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği sınırlı ayni hak tesisinin ihale edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

5- Haliliye Belediyesi İlçe sınırının düzenlenmesi( Şanlıurfa – Diyarbakır Karayolu Batısı ile Kuzeybatı Çevre Yolu arasındaki Resmi Kurum alanları)

6- 5393 Belediye Kanunun 49. Maddesi 2. Fıkrası gereğince Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici kadrolarına yapılan atamalar yazımız ekindedir.

D) Komisyon Raporları

  1. (komisyonların önerge raporlarının okunması )

E) İmar Komisyonuna havale edilecek konular.

  1. Paşabağı Mahallesi, 2375 ada ait mevcut 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği

F) İmar komisyonundan gelen raporların okunması

 

                                                                                                                              

Eklenme Tarihi: 20.09.2019 12:20

×