EKİM 2019

 

2019/67

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonunda; 12.06.2019 tarih ve 40 Sayılı Meclis Kararının Tashihine,  söz konusu ekli krokide koordinatları belirtilen alanının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden Haliliye İlçesi sınırlarına katılmasına oy birliği ile karar verildi.

2019/ 68

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Konuklu Mahallesi 203 ada, 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/69

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27- (1) Maddesine istinaden 2020 Yılı Bütçe Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/70

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesine istinaden Haliliye Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı oy birliği ile kabul edildi.

2019/71

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı oy birliği ile kabul edildi.

2019/72

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda İmar ve  Bayındırlık Komisyonu tarafından 203 Ada 1 Parsel ile ilgili hazırlanan raporu oy birliği ile kabul edildi.

2019/73

 

 

2020 Yılı Bütçe Kararnamesi oy birliği ile kabul edildi.

2019/74

Plan Bütçe Komisyonu’nun 08/10/2019 tarihli “2020 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili raporunun okunması sonucu, yapılan müzakere neticesinde; 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 16.10.2019 15:54

×