ŞUBAT 2020

                                     HALİLİYE BELEDİYESİ 2020 YILI ŞUBAT AYI

                                                                MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 2308 ada 20 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.528,80 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 18/ Maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine, aynı Kanunun  38. Maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 

2- Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait, Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi, 141 ada 66 numaralı parselde kayıtlı arsa ve kargir bina vasıflı 565,74 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 75/d Maddesine göre kiralanmasının yapılabilmesi için,  Kanunun  38. Maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) Fıkrasına istinaden, ilgili kanun maddesinde sayılan karşılıklı işbirliği yapılması, kardeş kent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek, sosyal projeler geliştirmek ve yapmak amacı ile Aydıncık Belediye Meclisinin 08/05/2018 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanmış olup, Belediyemiz ile Aydıncık Belediyesinin Kardeş Kent olma talebine dair hususun görüşülmesi,

 

4- Dağyanı ve Kösecik Mahalleleri arasında belirtilen sınır değişikliği başvurusuna istinaden, talebe bağlı olarak tanzim edilen sınır değişikliğine ilişkin hususun görüşülmesi.

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 31.01.2020 15:12

×