ARALIK 2019

 

HALİLİYE BELEDİYESİ 2019 YILI ARALIK AYI                                         

  MECLİS GÜNDEMİ                                                    

 

  1. Meclis Üyelerimiz tarafından verilen soru önergelerinin komisyonlara havale edilmesi,

 

  1. Belediye Meclisi tarafından ihdas edilmiş mevcut norm kadrolarda, 2020 yılında 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştıracağımız ekli listede belirtilen kadrolar için, Maliye Bakanlığınca belirlenen net ücretlerin %25 fazlasını geçmemek üzere görüşülmesi,

 

  1. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32. Maddesine göre Belediyemizde istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesi için Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g Fıkrasına istinaden; 2020 yılı için Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 

  1. Haliliye Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki ismi olmayan parklarımıza isim verilmesi,

 

  1. İlçemiz, “Paşabağı Mahallesi, 2379 ada 7 parsel; 2375 ada 6,8,9,10,11,12,13,14,15,18 parsel ve çevresi 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği” doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine hususun görüşülmesi,

 

  1. İlçemiz, Sırrın (Karşıyaka) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan,  5052 ada, 3 parsele yönelik olarak Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine hususun görüşülmesi,

 

  1. Şanlıurfa Mardin – Akçakale çevre yolu arası ilave revizyon uygulama İmar Planı notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesi.

 

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 06.02.2020 08:27

×