OCAK 2020

HALİLİYE BELEDİYESİ 2020 YILI OCAK AYI                                           

MECLİS GÜNDEMİ                                                       

 

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Denetimin kapsamı ve türleri başlıklı 55. Maddesine istinaden 2018 yılı denetim sonuçlarının Meclisimizin bilgisine sunulması,

 

  1. 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesine istinaden; 63 AS 154 plakalı Cenaze Nakil Aracı ile 63 M 9141 plakalı Vidanjörün, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine; İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Belediyemize ait Araç Kiralama hizmet Alımı İşi kapsamında bulunan 2 (iki) adet binek aracın Güvenlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi,

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) Fıkrası (Belediyeler Gıda Bankacılığı yapabilir) Sosyal Yardım Yönetmeliği ve ilgili meri mevzuatlara istinaden Gıda Bankası (Sosyal Market) mevzuatlar doğrultusunda Haliliye İlçe sınırları içerisinde bulunan dezavantajlı ailelere yardım için dernek, vakıf vs. tarafından yapılan şartlı ve şartsız ayni ve nakdi bağışlar ve Belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması için ilgili kanun çerçevesinde Gıda Bankası Yönetmeliği’nin (Sosyal Market) Belediye Meclisine sunulması,

 

  1. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Haliliye Eğitim Sosyal, Sağlık, Kültür, AR-GE Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile yapılacak Yardım Protokolünün Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) Fıkrası (Belediyeler Gıda Bankacılığı yapabilir) 15 Maddesinin  (i) Fıkrası (borç almak, bağış kabul etmek), 75. Maddesi ve ilgili meri mevzuatlara istinaden Belediye Meclisine sunulması hususu,

 

  1. 6360 Sayılı Yasa 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. 14. 15. ve 75. Maddeleri, 5018 Sayılı Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile atıfta bulunan diğer yasa ve mevzuatlar ile yönetmelik maddelerine istinaden il müftülüğü ile belediyemiz arasında protokol, ortak proje hazırlanması hususlarının ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması hususları,

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a), (b), (c), (d) ve ek fıkraları gereği protokol ve proje imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu,

 

  1. 5393 Sayılı Kanun’un 25. Maddesine göre Belediyemizin bir önceki yıl (2019 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere seçiminin yapılması,

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 06.02.2020 08:31

×