ARALIK 2019

 

2019/78

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisi tarafından ihdas edilmiş mevcut norm kadrolarda 2020 yılında 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştıracağımız kadrolar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen net ücretlerin %25 fazlasını geçmemek üzere düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2019/ 79

                                                                                                                                                                                                   İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32. Maddesine göre Belediyemizde istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesi için Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g Fıkrasına istinaden; 2020 yılı için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2019/80

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Spor Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sağlık Çevre Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2019/81

 

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kültür Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.           

2019/82

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Eğitim Komisyonu, Engelli Komisyonu ve Araştırma-Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.            

2019/83

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.       

2019/84

 

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

 

2019/85

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İşsizlik-İstihdam Komisyonu ve Ensar-Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.       

2019/86

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2019/87

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2019/88

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kırsal Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve Trafik-ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.      

2019/89

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;

İlçemiz, “Paşabağı Mahallesi, 2379 ada 7 parsel; 2375 ada 6,8,9,10,11,12,13,14,15,18 parsel ve çevresi 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği” doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hususun İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havalesine karar verildi.

2019/90

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;

İlçemiz, Sırrın (Karşıyaka) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan,  5052 ada, 3 parsele yönelik olarak Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hususun İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havalesine karar verildi.

2019/91

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;

Şanlıurfa Mardin – Akçakale çevre yolu arası ilave revizyon uygulama İmar Planı notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/92

Haliliye Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki ismi olmayan parklarımızdan 12 tanesine uygun görülen Eyüp Cenap GÜLPINAR, Göbeklitepe, 15 Temmuz, Şehit Cihan GÜNEŞ, Seyfettin SUCU, Hüseyin PEYDA, Halil KARADUMAN, Şehit Ömer Halis DEMİR, Hacı Bektaş-ı VELİ, Kazancı Bedih YOLUK isimlerinin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

2019/93

Uygulama İmar Planı değişikliğinde; diğer kullanım alanları ve yapılaşma koşulları aynen korunarak; mevcut “park” alanı “Belediye Hizmet Alanı” na dönüştürülmüş ve bu alana karşılık olarak hemen bitişiğinde daha büyük bir “Park” olacak şekilde plan değişikliği yapılmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda,  Meclis görüşmeleri neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019/94

İmar Bayındırlık Komisyonun hazırlamış olduğu rapora istinaden; Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda,  Meclis görüşmeleri neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019/95

Haliliye Belediyesi Meclis İhtisas Komisyonlarının araştırma yaptığı önergelere ait raporlar doğrultusunda yapılan görüşmeler neticesinde; Meclis İhtisas Komisyon raporları komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

2019 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:39

×