ŞUBAT 2020

 

2020/17

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 2308 ada 20 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.528,80 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 18/e Maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine, aynı Kanunun 38. Maddesi’nin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

2020/18

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait, Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi, 141 ada 66 numaralı parselde kayıtlı arsa ve kargir bina vasıflı 565,74 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 75/d Maddesine göre kiralanmasının yapılabilmesi için, kanunun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2020/19

Dağyanı Mahallesi Muhtarı Nusret KUBAT ve Kösecik Mahallesi Muhtarı Halil EYYÜPOĞLU’nun müşterek olarak verdiği dilekçe ile Dağyanı Mahallesi ve Kösecik Mahalleleri arasında belirtilen sınır değişikliği başvurusuna istinaden, talebe bağlı olarak tanzim edilen 1/25000 ölçekli mahalle sınır değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

2020/20

Şair Nabi Mahallesi 993 ada 20 parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.                                                

2020/21

08.01.2020 tarih ve 09 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 07.01.2020 tarih ve 56229208-310.02.01.01-28-116 sayılı dilekçe için plan notları ile uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/22

08.01.2020 tarih ve 10 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 07.01.2020 tarih ve 56229208-310.02.01.01-33-114 sayılı dilekçe için plan notları ile uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/23

08.01.2020 tarih ve 10 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 07.01.2020 tarih ve 56229208-310.02.01.01-32-113 sayılı dilekçe için konut alanı şeklinde uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/24

08.01.2020 tarih ve 12 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 07.01.2020 tarih ve 56229208-310.02.01.01-31-112 sayılı dilekçe için plan notu olarak uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/25

08.01.2020 tarih ve 13 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 07.01.2020 tarih ve 56229208-310.02.01.01-29-111 sayılı dilekçe için plan notu olarak uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/26

08.01.2020 tarih ve 14 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 01.10.2019 tarih ve bila sayılı dilekçe için plan notu olarak uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/27

04.02.2020 tarih ve 19 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen 04.05.2015 tarih ve bila sayılı dilekçe için plan notu olarak uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/28

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 29.11.2019 tarih ve 480 sayılı Meclis Kararı ile “Resmi Kurum Alanı” olarak onaylanan 04.02.2020 tarih ve 20 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen bila tarih ve bila sayılı dilekçe için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak ve yapılaşma koşulları mevcut durumdaki gibi korunacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2020/29

06.05.2019 tarih ve 31 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen 06.05.2019 tarih ve 66894931-310.01-96-1717 sayılı dilekçe için plan notu olarak uygulanacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Meclis Görüşmeleri neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020/30

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) Fıkrasına istinaden, ilgili kanun maddesinde sayılan karşılıklı işbirliği yapılması, kardeş kent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek, sosyal projeler geliştirmek ve yapmak amacı ile Aydıncık Belediye Meclisinin 08/05/2018 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanmış olup, Belediyemiz ile Aydıncık Belediyesinin “Kardeş Kent” olma hususu oy birliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:40

×