MART 2020

 

2020/31

Türkiye ve dünyada değişen iş gücü piyasalarıyla birlikte belirginleşen uzun süreli işsizliğin hem birey hem de toplum üzerinde yarattığı etkiler nelerdir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Araştırma Geliştirme (ARGE) Komisyonu ile İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.             

2020/32

Sigara kullanımının ortaya çıkardığı hastalıklar nelerdir? Sigara bırakma eyleminin engelsiz yaşama destekleri nelerdir? Yeşilay’ın sigarayı bıraktırmak ve engelsiz yaşama destek için izlediği politikalar nelerdir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.            

2020/33

Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya kucak açan, bir nevi Ensar görevi gören ülke olmasının nedenleri nelerdir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.     

2020/34

Günümüz gençliğinin sorunları ve çözüm yolları nelerdir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.     

2020/35

Belediyelerde yerel halkın yönetime katılmasında, halkla ilişkilerin rolü ve önemi nedir?  Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/36

Kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar konusunda aile ve eğitimin önemi nedir? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair anayasamızda herhangi bir kanun mevcut mudur? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/37

Şanlıurfa tarihi süreç içerisinde birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Bunun sonucu olarak da köklü bir kültür yapısı oluşmuştur. Buna rağmen Türkiye’nin Kültür Başkenti olamamasının nedenleri nelerdir?  Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kültür Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/38

Çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının en belirgin özellikleri nelerdir?  Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/39

Medyanın toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/40

 

Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri nelerdir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım Komisyonu ve Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2020/41

Türkiye’de trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğini ve tehlikelerini nasıl azaltabiliriz? Trafikte motorlu taşıtlarda elektrik kullanımı bu oranı ne kadar azaltır?  Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Trafik-Ulaşım Komisyonu ve Sağlık-Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/42

Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde çocukların bedeni çok değişken bir yapıya sahip olduğundan genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve geciktirmede sporun önemi nedir?  Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/43

Her yerel yönetim biriminde hizmet ihtiyaçlarının farklı olması ve bunları karşılayacak mali kaynakların sınırlı olmasıyla, kaynakların hangi önceliklere göre tahsis edileceği nasıl belirlenmektedir? Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2020/44

GAP projesinin ülke ekonomisine katkısı yerleşim alanlarına etkisi neler olmuştur?  Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/45

 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) Fıkrasına istinaden, ilgili kanun maddesinde sayılan karşılıklı işbirliği yapılması, kardeş kent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek, sosyal projeler geliştirmek ve yapmak amacı ile Mamak Belediye Meclisinin 07/02/2020 tarih ve 127 sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanmış olup, Belediyemiz ile Mamak Belediyesinin “Kardeş Kent” olma talebi oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/46

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Haliliye Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinesinde bulunan Sosyal Tesislerimizden (Havuz, Fitness) Şehit ve Gazi Ailelerinin (1. Derece anne, baba, eş, çocuklar) ücretsiz olarak faydalanmaları hususu oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/47

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Ahmet Yesevi Mahallesi, Plan gösteriminin düzeltilmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edildi.  

2020/48

02.12.2019 tarih ve 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Gençlik Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sağlık Çevre Komisyonu ve Spor Komisyonu’na havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/49

02.12.2019 tarih ve 81 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kültür Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/50

02.12.2019 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Araştırma-Geliştirme Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Engelli Komisyonu’na havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/51

02.12.2019 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/52

02.12.2019 tarih ve 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Medya ve Tanıtım Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/53

02.12.2019 tarih ve 85 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Ensar Muhacir İlişkileri Komisyonu ve İşsizlik-İstihdam Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/54

02.12.2019 tarih ve 86 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Halkla İlişkiler Komisyonu’na havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/55

02.12.2019 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Tarım Komisyonu’na havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020/56

02.12.2019 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kırsal Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ile Trafik-Ulaşım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak, Şubat, Mart Ayları Müşterek Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2020 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:40

×