MAYIS 2020

2020/57

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi gereğince İller Bankasından personel giderleri ve cari harcamalar ile alakalı kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

2020/58

5510 Sayılı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesi uyarınca Sığınmacı ve Vatansızlar, genel sağlık sigortalı sayılmaktadır. Bu anlamda COVID-19 Pandemisinden dolayı insanların mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarıldığı bir süreçte, Türkiye’de yaşayan mülteciler sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşadı mı? Önergesi İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ile Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edildi.

2020/59

Sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylerin motive olmaları açısından kaldıkları bakım kuruluşlarına, yeni tip korona virüs ile mücadelede ne gibi sosyal hizmetler verildi?  Önergesi Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Engelli Komisyonu’na havale edildi.

2020/60

Son aylarda dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Salgını küresel çapta bir kültür ve turizm krizine sebep olacağı değerlendirmeleri yapılmaktadır. Tüm dünyada normalleşmeye gidildiğinde turizmin tekrardan canlanabilmesi için otellerde ne gibi önlemler alınmalı? Bu durumda medyanın üzerine düşen görevler nelerdir?  Önergesi Medya ve Tanıtım Komisyonu, Turizm Komisyonu ile Kültür Komisyonu’na havale edildi.

2020/61

Hamilelik döneminde korona virüsten etkilenme olasılığı nedir?  Bebek bekleyen anneler korona virüse karşı ne yapmalı?  Önergesi Kadın Aile Komisyonu’na havale edildi.

2020/62

Küresel olarak Dünya’yı tehdit eden Korona virüsün yayılmasını engelleyerek, ölümlerin önüne geçilmesini sağlamak için “Evde Kal” çağrısına uymak hayati önem taşıyor. Fakat uzun süre evde hareketsiz kalmak da bazı hastalıkları beraberinde getirebilmektedir. Fiziksel ve psikolojik açıdan evde spor yapmanın önemi nedir, evde spor nasıl yapılmalı?  Önergesi Spor Komisyonu’na havale edildi.

2020/63

COVID-19 Salgını sebebiyle tüm dünyada Pandemi ilan edilmesinin ardından okulların kapatılması sonucu gençlerimiz birebir eğitimden faydalanamadı evlerinden çıkamadı, herhangi bir faaliyet gerçekleştiremedi ve sanal bağımlılık oranının artmasıyla sağlık sorunları ortaya çıkmıştır. Bu konuyu iyileştirip açılan eksiklikleri kapatabilmek için yapılan çalışmalar neler olmalıdır? Önergesi Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu,  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havale edildi.

2020/64

Tüm dünyada ilan edilen Pandemi sonrası birçok iş bölümü gibi tarım da bu durumdan etkilenmiş olup işsizlik ne oranda artmıştır? Önergesi İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kırsal Komisyonu ve Tarım Komisyonu’na havale edildi.

2020/65

COVID-19 Salgını sebebiyle ilan edilen Pandemi sonrası şehirlerarası/şehir içi seyahatlerde ve şehir içi ilişkilerde emniyet güçlerimizin görevleri yoğunlaşmış olup onları motive etmek amacıyla yapabileceğimiz faaliyetler nelerdir? Önergesi Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havale edildi.

2020/66

Pandemi sürecinde maske yapımına Belediyemiz ne ölçüde katkı sağlamış ve bu ölçüde yapılan planlamalar neler olmuştur? Önergesi Araştırma Geliştirme (ARGE) Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

2020/67

7244 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Korona Virüs (Covid19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” ‘Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması’ başlıklı 1 inci maddesinin (ç) bendinde? “Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlar ile üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecri misil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelemesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis? bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.” Hükmü amir bulunduğundan ecri misiller semt pazarlarındaki işgaliye bedelleri, kiralamadan kaynaklanan bedellerin deme sürelerinin vs. uzatılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

2020/68

02.03.2020 Tarih ve 31 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Türkiye ve dünyada değişen iş gücü piyasalarıyla birlikte belirginleşen uzun süreli işsizliğin hem birey hem de toplum üzerinde yarattığı etkiler nelerdir? Önergesi Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’nun müşterek raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/69

02.03.2020 Tarih ve 32 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Sigara kullanımının ortaya çıkardığı hastalıklar nelerdir? Sigara bırakma eyleminin engelsiz yaşama destekleri nelerdir? Yeşilay’ın sigarayı bıraktırmak ve engelsiz yaşama destek için izlediği politikalar nelerdir? Önergesi Engelli Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/70

02.03.2020 Tarih ve 33 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya kucak açan, bir nevi Ensar görevi gören ülke olmasının nedenleri nelerdir? Önergesi Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/71

02.03.2020 Tarih ve 34 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘‘Günümüz gençliğinin sorunları ve çözüm yolları nelerdir? Önergesi Gençlik Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/72

02.03.2020 Tarih ve 35 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, “Belediyelerde yerel halkın yönetime katılmasında, halkla ilişkilerin rolü ve önemi nedir? Önergesi Halkla İlişkiler Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/73

02.03.2020 Tarih ve 36 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, “Kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar konusunda aile ve eğitimin önemi nedir? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair anayasamızda herhangi bir kanun mevcut mudur? Önergesi Kadın ve Aile Komisyonu, Eğitim Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ile Kanunlar Komisyonu’nun müşterek raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/74

02.03.2020 Tarih ve 37 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Şanlıurfa tarihi süreç içerisinde birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Bunun sonucu olarak da köklü bir kültür yapısı oluşmuştur. Buna rağmen Şanlıurfa İlinin Türkiye’nin Kültür Başkenti olamamasının nedenleri nelerdir? Önergesi Turizm Komisyonu ve Kültür Komisyonu’nun müşterek raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/75

02.03.2020 Tarih ve 38 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının en belirgin özellikleri nelerdir? Önergesi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/76

02.03.2020 Tarih ve 39 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, “Medyanın toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Önergesi Medya ve Tanıtım Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/77

02.03.2020 Tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri nelerdir? Önergesi Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu’nun müşterek raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/78

02.03.2020 Tarih ve 41 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Türkiye’de trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğini ve tehlikelerini nasıl azaltabiliriz? Trafikte motorlu taşıtlarda elektrik kullanımı bu oranı nasıl azaltır? Önergesi Sağlık ve Çevre Komisyonu ile Trafik Ulaşım Komisyonu’nun müşterek raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

202079

02.03.2020 Tarih ve 42 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘’Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde çocukların bedeni çok değişken bir yapıya sahip olduğundan genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve geciktirmede sporun önemi nedir? Önergesi Spor Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/80

02.03.2020 Tarih ve 43 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, ‘‘Her yerel yönetim biriminde hizmet ihtiyaçlarının farklı olması ve bunları karşılayacak mali kaynakların sınırlı olmasıyla, kaynakların hangi önceliklere göre tahsis edileceği nasıl belirlenmektedir? Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

2020/81

02.03.2020 Tarih ve 44 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla havale edilen, “GAP projesinin ülke ekonomisindeki katkısı, yerleşim alanlarına etkisi neler olmuştur? Önergesi Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

 

2020 MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:41

×