AĞUSTOS 2020

                                                                                                                   

2020/124

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün başlattığı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) nedir? Soru önergesi Halkla İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu ile Medya ve Tanıtım Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/125

12 bin yıllık tarihi ile Anadolu’nun genetiği değişmemiş buğdayı olan Siyezin faydaları ve bölgemizde ekiminin yaygınlaştırılması için iklimsel yapı ve arazi yapısı uygun mudur?  Soru önergesi Tarım Komisyonu ile Kırsal Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/126

Tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen COVID-19 Salgınının yaşamınızın önemli bir bileşeni olan Bağışıklık Sisteminizin Yaşı ile bağlantısı nelerdir? Soru önergesi Sağlık ve Çevre Komisyonu ’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/127

 

Dijital Teknolojilerin eğitimde etkin kullanımı Uzaktan Eğitim Sisteminde başarı oluşturur mu? Ülkemizin bu konuda alt yapısında eksiklikler nelerdir? Gençlerimizin dijital platform konusunda altyapısı nedir? Soru önergesi Eğitim Komisyonu, Araştırma-Geliştirme Komisyonu ile Gençlik Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/128

Güneşlenmenin fazla olması sebebiyle buharlaşmanın yoğun olduğu bölgemizde Su sadece günlük yaşantımızda değil kültür turizm etkinliklerinde, hayvanların su ihtiyacında, tarımsal alanda son derece önemlidir? Bu konuda gerekli tasarruf ve bilincin oluşturulmasının kısacası su okuryazarlığı sağlanmasının kültürel açıdan, turizm açısından katkıları nelerdir?  Soru önergesi Kültür Komisyonu ile Turizm Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/129

Ülkemiz genç oluşumu sebebiyle deprem sahası olan bir bölgedir. Sıkça maruz kalınan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle insan hayatı tehlike altındadır. Teknolojik imkânlar dâhilinde depremin meydana getirebileceği hasarı ne kadar azaltabiliriz? Soru önergesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.                       

2020/130

Göç Net projesi amacı nedir? Faydaları neler olmuştur? Soru önergesi Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/131

İlk olarak İzlanda’da hayata geçirilen daha sonra Şehrimize uzanan 3 Boyutlu Yaya Geçidi Projesi belli noktalarda uygulanmaya başlandı. Bununla birlikte 3 Boyutlu Yaya Geçidinin sürücülerde oluşturabilecek olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?  Soru önergesi Trafik-Ulaşım Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/132

Madde bağımlılığı ile mücadelenin önemli bir kolu olan Narkotik Şubede köpeklerin kullanılması hangi yönetmeliğe dayanmaktadır? Köpeklerin eğitim süreçleri nelerdir? Soru önergesi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/133

Belediyemizin kano, su topu, yapay gölet içerisinde rafting gibi etkinliklere gençlerimizi yönlendirmesi mümkün müdür? Ayrıca Engelli vatandaşlarımızın su sporlarına yönlendirilmesi için hangi faaliyetler sağlanabilir? Soru önergesi Spor Komisyonu ve Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/134

 

İşsizlik sorunu mevsimlik göçler ile dönemler arası azaltılmakta ancak işçiler aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kaldıkları için çocuklar ve yaşlılar için göçebe yaşam sıkıntılar doğurmaktadır? Bu sorunların araştırılması ve mevsimlik göç istihdamında sorunların en aza indirilmesi için yapılabilecek çalışmalar neler olmalıdır? Soru önergesi İşsizlik ve İstihdam Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/135

 

06/07.2020 Tarih ve 98 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/136

 

06/07.2020 Tarih ve 99 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/137

06/07.2020 Tarih ve 100 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/138

06/07.2020 Tarih ve 101 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/139

 

06/07.2020 Tarih ve 102 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/140

 

06/07.2020 Tarih ve 103 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/141

06/07.2020 Tarih ve 104 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/142

06/07.2020 Tarih ve 105 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/143

10/07/2020 Tarih ve 122 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan raporun görüşülerek komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/144

Sırrın (Yeşildirek) mahallesi 0 ada 1462 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2020/145

3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince; Haliliye İlçesi Aktaş, Çiçekli, Gümüştaş, İncirli, Kepirli, Üçgöze (Mahsumiye), Nokta, Ortaören, Şenocak, Tepedibi, Terzi, Yeroluk, Yıldız, Yolyazı, Yukarıakören Mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmaları için ekli listedeki bilirkişi belirleme konusu oy birliği ile kabul edilip, karara bağlandı.

 

2020/146

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Devteyşti ve Süleymaniye Mahallesi sınırları içerisinde toplam 120.397,00 metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince bir arada yapılarak karara bağlanmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisine yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.   

 

 

 

2020 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:42

×