EYLÜL 2020

2020/147

Dünyanın önemli Liman şehirlerinden biri olan Lübnan’ın Beyrut Şehri yakın zamanda bir patlamayla karşılaştı. Bugün herkes bunun bir saldırı olduğunu görüyor ve ekonomik kayıp 3-5 Milyarken can kaybının yaklaşık 200 olduğu; patlamada 6 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığı görüldü. 2. Dünya Harbinin bıraktığı yıkımın ardından ortaya çıkan silahsız savaşlarda bugün gelinen noktada büyük ülkeler birbirleriyle teknolojik ve bilimsel anlamda yarışırken neden Ortadoğu Ülkeleri sürekli sıcak savaş ile karşı karşıyadır? Araştırma-Geliştirme Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/148

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı nedir? Hangi sektörler bu programa dâhildir? İstihdama katkısı noktasında planlamalar ne orandadır? Soru önergesinin İşsizlik-İstihdam Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/149

Cep telefonu kullanıcılarına Ticari Elektronik İleti adı altında gelen mesajların yasal prosedürü nedir? Yakın zamanda bu konuda yapılan herhangi bir çalışma ya da usulsüzlük konusunda yaptırım var mıdır?  Soru önergesinin Medya ve Tanıtım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/150

 

Haliliye Belediyesinde 2020 Ocak ayından bu yana yapılan yeşillendirme çalışmaları nelerdir? Soru önergesinin Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/151

Heykel ve anıt yapıların şehirlere kültür- turizm–tanıtım açısından katkıları nelerdir? Soru önergesinin  Kültür ve Turizm Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/152

Usulsüz yabancı işçi çalıştıran iş yerleri hakkında yapılan çalışmalar nelerdir? Bu şekilde çalıştırılanların kişisel haklarını aramak için başvurabilecekleri merciler var mıdır? Soru önergesinin Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.                      

2020/153

Spor müsabakalarının tanıtımı ve yeterli taraftar desteği almak adına tanıtım faaliyetleri sağlanabilir mi? Bu durum Engelli vatandaşlarımızın ve teknoloji bağımlılığı olan gençlerimizin sosyalleşmesine katkı sağlar mı? Soru önergesinin Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu,  Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu ve Engelli Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/154

Kırsal Mahallelerimize bağlı tarım arazilerimizde yapılan ilaçlama çalışmalarının fayda ve zararları nelerdir? Bu konuda çiftçilerimiz bilinçli midir? Soru önergesinin Eğitim Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/155

Şanlıurfa’da vatandaşlarımızın hizmetinde bulunan otobüs filomuz yeterli sayıda mıdır? Soru önergesinin Trafik Ulaşım Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/156

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Belediyemiz tarafından hizmete açılan yukarıda muhteviyatları belirtilen, Eyyüp Cenap GÜLPINAR Devteyşti Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonunun; çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ile bilhassa dar gelirli vatandaşlarımızın istifade edebilmesine imkân sağlanması için kamu yararı gözetilerek faaliyetlerini sürdürmesine imkân sağlamak üzere söz konusu tesislerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca Belediyemiz iştiraki olan Göbeklitepe Anonim Şirketi’ne bila bedelle tahsis edilmesi ve aynı Kanunun 38. Maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.

2020/157

 

10/08/2020 Tarih ve 124 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Halkla İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu ile Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/158

 

10/08/2020 Tarih ve 125 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Tarım Komisyonu ile Kırsal Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/159

 

10/08/2020 Tarih ve 126 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/160

10/08/2020 Tarih ve 127 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu, Araştırma-Geliştirme Komisyonu ile Gençlik Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/161

10/08/2020 Tarih ve 128 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kültür Komisyonu ile Turizm Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/162

 

10/08/2020 Tarih ve 129 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/163

 

10/08/2020 Tarih ve 130 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/164

10/08/2020 Tarih ve 131 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Trafik-Ulaşım Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/165

10/08/2020 Tarih ve 132 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/166

10/08/2020 Tarih ve 133 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Spor Komisyonu ve Engelli Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/167

10/08/2020 Tarih ve 134 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Araştırma Geliştirme (ARGE) Komisyonu ile İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/168

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/09/2020 Tarih ve 9287 Sayılı Teklifi olan ticaret aksları hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2020/169

13/08/2020 Tarih ve 144 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

2020 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:42

×