KASIM 2020

2020/190

11/09/2020 Tarih ve 168 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2020/191

İpekyol (Ahmet Yesevi) Mahallesi 6703 ada 5,6,7,8 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2020/192

2021 yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesi uyarınca miktarlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/193

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden “Meclis üyeliği ölüm, istifa durumunda kendiliğinden sona erer.” Hükmü amir bulunduğundan Feyyat AKBAŞ’ın vefatıyla üyesi bulunduğu Sağlık ve Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Engelli Komisyonlarında boşalan üyeliklere İsmail TOPTAN'ın seçilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2020/194

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n ve 81. Maddeleri gereğince Hakkâri’nin Şemdinli İlçesine bağlı Süngütepe Üs Bölgesinde askerlik görevini yerine getirirken şehit olan Şehit Topçu Er Menduh ÇELİK’in hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için isminin Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce İmam Bakır Mahallesi’nde tespit edilecek bir parka verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2020/195

Ülkemizde çevre sağlığı konusunda ne tür mesleki programlar var mıdır? Çevre sağlığı hususunda çocuklara İlkokul çağından itibaren verilen eğitimler nelerdir?  Soru önergesinin Sağlık-Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/196

İnsan Hakları Komisyonu kadın hakları, eğitim ve öğrenim hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı gibi konulara maruz kalan kişilerin neler yapmaları hangi kurumlara beyanda bulunmaları ve ne gibi önlemler almaları gereklidir? Soru önergesinin İnsan Hakları Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/197

Plan ve Bütçe Komisyonu ülkemizde ilk meclisin açılmasından itibaren özel bir öneme sahip olmuştur. Bu nedenle plan ve bütçe komisyonunun tarihi gelişimi, görevleri nelerdir? Soru önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/198

Ülkemizde Ormanları çoğaltma konusunda sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıflar nelerdir? Ağaçlandırma teşviki konusunda ne tür hedefleri ve kuruluş tarihlerinden itibaren ne tür faaliyetleri bulunmaktadır? Soru önergesinin Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/199

Ensar ve muhacir ilişkilerinin günümüze yansımaları nelerdir? Bu kültürü geliştirmek için neler yapılabilir? Soru önergesinin Ensar ve Muhacir Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/200

Günümüzde kumar bağımlılığı klinik bir tanı olarak tıpta yerini almıştır. Kumar bağımlılığı konusunda uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Yeşilay, AMATEM gibi Vakıflar madde bağımlılığı ile mücadele eden kişilerin iş hayatına dâhil edilmesi konusunda hangi çalışmaları yürütmektedir? Soru önergesinin İşsizlik-İstihdam Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/201

Ailelerin Otizm Tanısı konulan çocuklarını Eğitim Planlaması hakkından faydalandırabilmesi için nereye başvuru yapmaları gerekmektedir? Bu hususta ailelerin yardım alabilecekleri vakıflar var mıdır? Soru önergesinin Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/202

Okullarda verilen Beden Eğitimi dersinin gençlerimizin sporla tanışmasında ilk basamaklardan biri olduğunu söylemek mümkün müdür? Soru önergesinin Spor Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/203

Günümüzün en yüksek sorunlarından biri trafik ulaşım sorunlarıdır. Türkiye’de en sık görülen trafik sorunları nelerdir? Trafik sorununu gidermek için neler gereklidir ve ne yapılmalıdır? Şehirlerarası yapılan yolculukta oluşan trafik kazalarının önlenmesi için gereken hususlar nelerdir? Ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi için neler yapılmalıdır? Soru önergesinin Trafik –Ulaşım Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/204

 

Türkiye’de medya sektörü hangi durumdadır? Toplumu kültür ve sanat açısından bilinçlendirmek için neler yapılmalıdır? Sosyal medyayı insanlara nasıl faydalı hale getirebiliriz? Soru önergesinin Medya ve Tanıtım Komisyonu ve Kültür Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/205

Halkla ilişkiler mezunları hangi alanlarda çoğaltılmaları gerekir? Halka duyurulması ve bilinçlendirmek amaçlı gereken konuları daha nasıl iyi bir şekilde aktarabiliriz? Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri nasıl daha iyi izleyebiliriz? Kanunlar komisyonunun usul ve esasları nelerdir? Soru önergesinin Halkla İlişkiler Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/206

08/10/2020 Tarih ve 178-179-180-181-182 Sayılı BMK ile Komisyonlara havale edilen önergeler rapora bağlanmıştır.

2020/207

08/10/2020 Tarih ve 183-184-185-186 Sayılı BMK ile Komisyonlara havale edilen önergeler rapora bağlanmıştır.

2020/208

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırlamış olduğu 2021 Yılı Gelir ve Harç Tarifesinin aynen karar olarak kabulüne oy birliği ile kabul edildi

 

2020 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:42

×