MART 2022

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

1. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından başlatılan “Bir Çatı, Bir Fırça” sosyal sorumluluk projesi kapsamında İlimiz kırsal mahallelerinde yer alan okullara Oyun ve beceri atölyeleri kurulmasına esas olmak üzere Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz ile ortak hizmet projesi yapılması ŞURKAV’ın 15/02/2022 tarih ve 105 sayılı yazısı ile talep edilmiştir. Bu kapsamda, İlçemiz sınırlarında bulunan 10 adet ilköğretim okulunda beceri atölyeleri kurulmasına esas olmak üzere Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ŞURKAV ile ortak hizmet projesi yapılmasına, ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.
Ufuk ASLAN/ Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.


 1. 2. Turizm Yolu Nazım İmar Planları, Kentsel Uygulama Projeleri işine esas olmak üzere YİKOB, Karacadağ Kalkınma Ajansı,  Şanlıurfa Büyükşehir, Eyyübiye, Harran, Karaköprü, Viranşehir Belediye Başkanlıkları ile ortak hizmet projesi yapılmasına, protokol hükümleri gereğince YİKOB’a kaynak aktarımında bulunulması ve ortak hizmet projesine dair protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Mahmut NACAK/Destek Hizmetleri Müdür V.

 1. 3. sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesine istinaden, Başkanlığımız emrinde 657 sayılı yasaya tabi Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan Memurlara maktu Zabıta mesaisinin ödenmesini; Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim. Mustafa EREN/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.


4. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin (a) bendine istinaden, 40 kişi kapasiteli Kadın Konuk evi kurulması ve işletilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliğinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir, Eyyübiye ve Karaköprü Belediye Başkanlıkları ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi yapılmasına, ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT' a yetki verilmesi konusunun, Belediye meclisimizce görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim Fatih ARSLAN/ Sosyal Yardım İşleri Müdür V.

 

 • 5. Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan iş makinelerinin “Ekskavatör, Greyder, Loder, Silindir vb.” temin edilmesine esas, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç fazlası bulunan iş makinelerinin Belediyemize hibe veya tahsis edilmesi amacıyla müracaat edilmesi planlanmaktadır.  Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, kamu hizmetlerinin yürütülmesi kaydıyla, Belediyemize iş makineleri “Ekskavatör, Greyder, Loder, Silindir vb.” hibe veya tahsis edilmesi için müracaatta bulunulması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Mahmut NACAK/Destek Hizmetleri Müdür V.

 

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. İlçemiz sınırları dâhilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda; Müdürlüğümüzce hazırlanan, Şeyhçoban Mahallesi 0 ada 564 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesinde bulunan; 1195 ada 7 parsel numaralı taşınmazın, İmar Planı değişikliği ile 1200 ada 3 parsel numaralı taşınmazın, imar planı değişikliği ile değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/ 1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair 1 adet itiraz başvurusu yapılmış olup; ekte sunulan söz konusu itirazın, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. Sırrın (Yeşildirek) Mah. 0 ada, 1462 parsele ait çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 10.06.2021 Tarih ve 123 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İlçemiz, İlçemiz; Sırrın Mah. 5389 ada, 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması,

 

 1. 08.02.2022 tarih ve 27 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Yenişehir (Selahaddin Eyyubi) Mah, 83 ada, 1044 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması,

 

 1. 08.02.2022 tarih ve 28 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlçemiz, Ulubağ Mah. 0 ada, 678 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması,

 

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

 

Eklenme Tarihi: 04.03.2022 12:33

×