MAYIS 2022

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ
 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
 1.  5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesinde istinaden Kesin Hesap ve eklerinin Belediye Meclisince görüşülmesi.
 2. Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait, Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi 1781 ada 10, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaz malların satışı konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi.
 3. Belediye hizmetlerinin ifa edilmesi amacıyla, İş Makinesi ve Araç satın alınması için Belediyemizin ve/veya Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe Anonim Şirketinin borçlanmasının görüşülmesi.

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR
 1. 29/03/2022 tarihli başvuru ile Yenişehir Mah. 90 ada 20 parsel Riskli yapının yıkılması nedeniyle emsal sabit olmak üzere yapılaşma koşulunun Ayrık 5 Kat iken Ayrık 6 Kat olarak düzenlenmesinin görüşülmesi.
 2. 27/04/2022 tarihli başvuru ile Kamberiye Mah. 121 ada 11-13 parsel Mevcut imar planında konut olarak planlı parsellerin, 13 numaralı parselin yola cephesi olması amacıyla yapılan yolun kaldırılıp parsellerin birleştirilmesinin görüşülmesi.
 3. Paşabağı Mah. 1210 ada 4 parsel Vakıflar bölge müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan 1195 ada 7 parsel ve 1200 ada 3 parselde yapılan uygulama imar planı sonucu toplam alan kaybının giderilmesinin görüşülmesi.

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 1. Sırrın Mahallesi, 4439 ada, 35 ve 36 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve raporun Belediye Meclisinde görüşülmesi.

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

Eklenme Tarihi: 06.05.2022 15:59

×