OCAK 2022

 

2022/01

     5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2021 tarih ve 40186782 sayılı yazıları ile ilçemiz sınırları içerisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimize tarihi değerleri tanıtmak amacıyla Şanlıurfa Müzesinde gezi düzenlenmesi söz konusu olan proje kapsamında resmi özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin taşınması ve iaşesi ile sınırlı kalmak kaydıyla, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapılmasına ve projeye dair esas usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT' a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır

2022/02

Haliliye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 63 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz mal üzerinde bulunan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesinin teşhir, tanzim ve uygulama projesine ait yapım işi için YİKOB’a kaynak aktarımında bulunulması ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi,

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/03

     Bu zor zamanlarda tüm güçleri ile çalışan sağlık çalışanlarına artan şiddet olaylarını önlemek adına ne gibi önlemler alınabilir? Önergesinin;  Eğitim Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2022/04

     Şanlıurfa Gençlik spor Kadın Futbol Kulübü ile kadınların da futbola dâhil olmasının Şanlıurfa adına önemi nedir? Önergesinin;  Spor Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/05

     İlimizde tarım işçiliği yapan mülteci kardeşlerimizin ne gibi sorunları vardır? Önergesinin;   Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/06

     Artan enflasyon sonucu bazı marketler vb. kuruluşlarda yapılan stokçuluğun önüne geçebilmek ve vatandaşın mağdur olmaması için neler yapılmaktadır?  Önergesinin;  Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/07

     Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin uyuşturucu madde kullanımında ne gibi çevresel faktörler etkilidir? Önergesinin;   Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/08

     Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttırmak için neler yapılabilir?  Önergesinin;   Engelli Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2022/09

     Şanlıurfa’da hasat edilen beyaz altın olarak adlandırılan pamuğun atıklarıyla neler yapılmaktadır? Önergesinin;   Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/10

     5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 18/n Maddesi gereğince Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Karşıyaka Mahallesi 5052 Ada 3 Nolu Parselde yapılmakta olan içinde konservatuar birimi, meslek edindirme atölyeleri, gastronomi merkezi, kütüphane, kitap kafe hizmetlerini bulunduran Kültür Merkezi'ne Şanlıurfa'mızın kıymetli ses sanatçısı İbrahim TATLISES'in hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için isminin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/11

     İbrahim TATLISES Müzesi bakım, onarım yapım işine ilişkin Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/12

     5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. Maddesi (n) bendine istinaden Haliliye ilçesi Karşıyaka, Sancaktar ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde yapılmakta olan kapalı semt pazarlarına bulundukları mahalle isimleri ile aynı şekilde Karşıyaka Semt Pazarı, Sancaktar Semt Pazarı, Ahmet Yesevi Semt Pazarı isimlerinin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/13

     Türk Dünyası Belediyeler Birlik tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere (Belediye Başkanımız dışında) Belediye Meclis Üyelerimizden Nusret KAYA’nın asil üye, Cumali KOÇ’un yedek üye seçilip karara bağlanmıştır.

2022/14

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama, açık tasnif neticesinde kullanılan oy sayısı 33, geçersiz (boş) oy sayısı 4, geçerli oy sayısı 29 olup; Meclis tarafından Abdulkadir KAMIK (26 Oy), Mehmet ÖNCEL (28 Oy),  Abdulkadir BAĞIŞ (27 Oy), Cuma DEMİR (28 Oy), İbrahim FELHAN (28 Oy) ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi

2022/15

     Osmanbey Mah. 0 ada, 323 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/16

     Sırrın Mah. 4425 ada, 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/17

     Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, 17.09.2021 tarih ve 453 sayılı Meclis kararı ile onaylanan, Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak, ilgi yazı ile gönderilen, 1/1000 ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/18

     06.12.2021 tarih ve 228 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/19

     06.12.2021 tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/20

     06/12/2021 Tarih ve 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 23.05.2022 10:09

×