HAZİRAN 2022

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. Hayırsever işadamı Halil GELENER isminin muhtelif bir parka verilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

 

 1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara ibraz edilmek üzeri Haliliye Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 87 sayılı kararının eki olarak sunulan araç ve iş makinesi listesinin onaylanması konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Harran Üniversitesinin 28.04.2022 tarih ve 9378 sayılı yazısına istinaden Gülveren Mah. 127 ada 1 parsel, 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

 1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 29.04.2022 tarih ve 9429 sayılı yazısına istinaden Güzelyurt (Dağeteği) Mahallesi İlave+Revizyon Uygulama İmar Planının Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

 1. Ulubağ Mahallesi 493-494-495-505 nolu Parseller yürürlükteki Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

 1. Bamyasuyu Mahallesi 799 Ada 2-3 Parsellerin plan ile kadastro uyuşmazlığının düzenlemesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. Kamberiye Mah, 121 ada, 11-13 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 03.06.2022 15:54

×