EYLÜL 2022

HALİLİYE BELEDİYESİ 2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

Gündem Maddeleri:

  • Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin görüşülmesi.

 

  • İlimiz genelindeki korunmaya muhtaç ve kimsesiz yetim çocukların eğitimine yönelik “Eğitim ve Gelişim Merkezi” kurulmak üzere ortak hizmet projesi yapılması konusunun görüşülmesi,

 

  • İmar Barışı kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait yapı kayıt belgesi alınmış taşınmazlara 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlem tesis edilmesi konusunun görüşülmesi,

 

 İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular

 

  • İlçemiz muhtelif yerlerinde park alanlarına yapılacak olan trafo binalarının imar planına işlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi,

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonlarından Gelen Raporların Görüşülmesi.

 

  • 03.07.2019 tarih ve 44 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
  • 08.07.2022 tarih ve 151 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Revizyon Uygulama İmar Planı için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
  • 08.07.2022 tarih ve 152 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Taslak Nazım Plan Çalışması için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi.

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 02.09.2022 14:57

×