KASIM 2022

HALİLİYE BELEDİYESİ 2022 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. Belediyemiz 2023 Yılı Vergi Harç ve Tarifeleri konusunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz gençlerine yönelik Belediyemiz ve Harran Üniversitesi arasında eğitim amaçlı ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi.

 

 1. Haliliye ilçemiz sınırlarında bulunan 75 adet okula 15 bin adet kitap kazandırılması amacıyla Belediyemiz ve ŞURKAV arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi.

 

 1. Belediyemiz norm kadro cetveline eklenen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kurulması ve Yönetmeliğinin kabulü konularının görüşülmesi.

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık Tesisi ve Eğitim alanı olarak onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde, Devteyşti (Süleymaniye), 4549 Ada 1 Parsel, 4593 Ada 1 Parsel, 4594 Ada 1 Parsel, 4595 Ada 1 Parsel kayıtlı taşınmazların, 1/1000 uygulama imar planının yapılması konusunun görüşülmesi.

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. Payamlı Mahallesi tamamına Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde mahalle geneline 1/1000 uygulama imar planının yapılması konusunun görüşülmesi.

 

 1. Atatürk (Bahçelievler) Eski 20 Ada 33 Parseldeki (Yeni 6940 Ada 1 Parsel) riskli yapının yıkılması nedeniyle yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

 1. Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ‘Ticaret - Turizm Alanı’ olarak planlı alanın, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile Ticaret-Turizm Alanı olarak düzenlenmesinin ilgili kanuna göre karara bağlanması konusunun görüşülmesi.

 

 1. Çamlıdere Mahallesi tamamına Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde mahalle geneline 1/1000 uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülmesi.

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 04.11.2022 14:16

×