HAZİRAN 2022

 

2022/106

5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince Şanlıurfa'mızın yetiştirdiği hayırsever işadamlarından, şehrimize istihdam konusunda katkılar sağlayan Halil GELENER' in vermiş olduğu hizmet ve hatıraların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için isminin Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce Paşabağı mahallesinde tespit edilecek muhtelif bir parka verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/107

Haliliye Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin gerektirdiği araç ve iş makinesi ihtiyacının karşılanmasına esas olmak üzere Belediyemizin 65.000.000.­TL. Tutarında borçlanması Haliliye Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 87 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu araç ve iş makinesi satın alınmasına ilişkin borçlanma kararına istinaden; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek ve Haliliye Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 87 sayılı kararının mütemmim cüz’i olarak ekte sunulan araç ve iş makinesi listesinin Belediye Meclisince onaylanması hususu oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/108

İlimiz sınırları içerisinde yaşayan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kimsesiz vatandaşlarımız için acil yardım hizmeti sağlamak amacıyla internet aracılığı ile müdahale edilebilecek bir sistem oluşturulabilir mi? Önergesinin Engelli Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/109

Belediye’ye yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler yapılıyor bu gibi eğitim programlarının kurum ve personele ne gibi faydaları olmuştur? Önergesinin Eğitim Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/110

ARGE merkezleri ve Tasarım merkezlerinde aranan şartlar nelerdir? ARGE’ye yönelik hangi kanun maddesi veya maddeleri geçerlidir? Önergesinin Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/111

Şanlıurfa da ekili tarım alanlarında Hububat ve diğer yetiştirilen tarım ürünlerine zarar veren haşerelerle zirai mücadele kapsamında alınan önlemler nelerdir? Önergesinin Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/112

Şehrimizin Tarihi ve Kültürel yapısını (mimarisini) Cami, Kutsal Mabet, Ören yerleri vb. tanıtımları için neler yapılabilir? Önergesinin Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/113

Trafik sayımı nedir? Niçin trafik sayımları yapılır? Önergesinin;

Trafik-Ulaşım Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/114

Açık iş nedir? Açık iş meslek grupları ve Kadınlarımızın aktif rol aldığı meslek grupları nelerdir? Kadınlarımız bu mesleklerle aile bütçelerine ne gibi faydaları vardır? Önergesinin İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/115

Spor hekimliği nedir? Şanlıurfalı gençlerimizin spor hekimliğine olan ilgisi ne boyuttadır?  Önergesinin Spor Komisyonu, Gençlik Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/116

Madde Bağımlılığı tedavisinde sosyal hizmet uzmanlarının rolü etkisi nedir? Önergesinin Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/117

Sivil toplum kuruluşlarının Şanlıurfa’da ki göçmenlerimize ne gibi hizmetleri yardımları olmuştur? Önergesinin Ensar ve Muhacir İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/118

09/05/2022 Tarih ve 89-90-91-92 Sayılı Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Mayıs Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/119

09/05/2022 Tarih ve 93-94-95 Sayılı Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Mayıs Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/120

09/05/2022 Tarih ve 96-97-98 Sayılı Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Mayıs Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/121

Gülveren Mah. 127 ada 1 parsel, 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/122

Güzelyurt (Dağeteği) Mahallesi İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/123

Ulubağ Mahallesi 493-494-495-505 nolu parseller yürürlükteki Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/124

Bamyasuyu Mahallesi 799 Ada 2-3 Parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili plan ile kadastro uyuşmazlığının düzenlemesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu (1 ret oy)  ile kabul edilmiştir.

2022/125

13/05/2022 tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:27

×