TEMMUZ 2022

 

2022/126

Tek Pencere Sistemi (TPS) nedir? Hangi kanuna ve kuruma (Bakanlığa) bağlı olarak faaliyet gösterir?  Önergesinin; Kanunlar Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/127

İşsizliğin azalmasında uygulanacak İstihdam politikaları nelerdir? Yapılan çalışmalar(uygulamalar) ilimiz sınırları içerisindeki göçmenlerimiz içinde uygulana bilinir mi? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/128

Yaklaşan Kurban Bayramı için Belediyemizin belirlediği kesim, satış yerleri ve kurbanlık hayvanların denetimleri yapılmakta mıdır? Önergesinin;

Sağlık ve Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/129

Belediyemizin Spor tesislerinin engelli vatandaşlarımızın erişimine (kullanımına) uygun hale getirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin;

Spor Komisyonu, Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/130

Abide park Kavşağı projesinde çalışma süresince trafik ve güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? İş güvenliği yeterli düzeyde midir? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/131

Haliliye Belediyesi bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde Kadınlarımıza ve Gençlerimize ne gibi Eğitim-Kurslar verilmektedir? Verilen eğitimler sonucu kadınlarımıza ve gençlerimize ne gibi etkileri (katkıları) olmuştur? Önergesinin; Eğitim Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/132

İlimizin Arkeolojik Sit alanları, Tarihi Kültür ve Tabiat varlıkları alanlarının korunması ve tanıtılması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/133

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapımında kullanılan maddenin içerisindeki kimyasalların insan vücuduna ne gibi zararları vardır? Önergesinin;

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/134

Kırsal Kalkınma programı kapsamında ne gibi destekler sağlanmaktadır? Yapılan desteklerle bütçeye sağlanan geri dönüşümler nelerdir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/135

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yukarıdaki tabloda muhteviyatı belirtilen toplam 34.000.000,00.-TL tutarındaki şartlı nakdi yardımların kabulü 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin  (g) fıkrası uyarınca oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/136

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından, kazı maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle İlçemizde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacağından kazı metrajları eninin 1 metreden 0,50 mt ye düşürülmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/137

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ın yetkilendirilmesi hususundaki toplantıya salt çoğunlukla (32 üye) katılmış olup; oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/138

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait; Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi 3562 ada, 9 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 2.578,07 m² yüzölçümlü taşınmazın veya 9 numaralı parselden İmar düzenlemesi sonucu oluşacak parsellerin, satışının yapılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/139

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait aşağıda tüm muhteviyatları belirtilen; Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi 3628 ada, 9 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 2.693,38 m² yüzölçümlü veya 9 numaralı parselden İmar düzenlemesi sonucu oluşacak parsellerin, satışının yapılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/140

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait aşağıda tüm muhteviyatları belirtilen; Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi 143 ada,  2 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 4.496,27 m² yüzölçümlü taşınmazın veya 2 numaralı parselden İmar düzenlemesi sonucu oluşacak parsellerin, satışının yapılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/141

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait aşağıda tüm muhteviyatları belirtilen; Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Kanberiye Mahallesi 138 ada 32 numaralı parselde kayıtlı avlulu kargir ev vasıflı 254,61 m² yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/142

İlçemiz, Sırrın (Karşıyaka) Mah. İçme suyu Arıtma Tesisi civarındaki 25 metrelik mevcuttaki imar yollarının güzergâhlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği; Haliliye Belediye Meclisimiz ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları ile onaylandıktan sonra, Belediye Başkanlığımızca, 05.05.2022-06.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresince söz konusu plan değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmış olup; ekte sunulan söz konusu itiraz dilekçesinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi gereğince görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/143

06/06/2022 Tarih ve 108, 109, 110, 111 Sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Haziran Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/144

06/06/2022 Tarih ve 112, 113, 114 Sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Haziran Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/145

06/06/2022 Tarih ve 115, 116, 117 Sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Haziran Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/146

04/07/2022 Tarih ve 142 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/147

13/05/2022 Tarih ve 102 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/148

10/06/2022 Tarih ve 122 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/149

10/06/2022 Tarih ve 123 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/150

10/06/2022 Tarih ve 124 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/151

Yenişehir Mahallesi Mardin Yolu ve Emniyet Caddesinin arasında kalan bölgeye (Uçaksavar Abide Kavşağı arası) yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/152

Sırrın Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Abdullah Balak Caddesi arası 1/5000 Ölçekli Taslak Nazım Plan Çalışmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/153

Atatürk (Şair Şevket) Mahallesi 586 Ada 3 numarada kayıtlı bulunan riskli yapı parselinde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/154

Haliliye İlçemiz sınırları dâhilinde, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine yönelik;  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı, Konaklama Tesis Alanı, Turizm Tesis Alanı, Turizm+Ticaret Alanı, Turizm+Ticaret+Konut alanı olarak planlı taşınmazlar ile ilgili uygulama aşamasında, Turizm tesisleri yapmak ve sadece bu tesislerde uygulanmak şartıyla; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinde katlar alanına dâhil edilmeyen alanlar ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 52. maddesinde belirtilen müştemilatlar ile ilgili hükümler ve bu yapılarda yapılacak olan havuzlar yapının istenilen katında yapılabilinecektir. Konu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/155

Haliliye İlçemiz ve Karaköprü ilçeleriyle sınır konumunda bulunan Dağeteği ve Güzelyurt Mahallerinde yapı ruhsat uygulamalarında eşitlik ilkesi gereği, asma kat ve açığa çıkan bodrum katlar ile ilgili olarak, asma katların emsal dışı tutulması ve açığa çıkan bodrum katlardan bir katın %50 si emsale dâhil olmak üzere diğer açığa çıkan katların emsal dışı tutulacaktır. Konu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR. 

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:31

×