AĞUSTOS 2022

 

2022/156

     Haliliye Belediyesinin Ek Ödenek Teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesine istinaden konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/157

     Aktif istihdam-Pasif istihdam politikaları nedir? Bu istihdam programları çerçevesinde engelli ve kadınlarımız için yapılan çalışmalar nelerdir?  Önergesinin;  İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Engelli Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/158

     Gençlerimizin Yaz sporlarında belediyemize bağlı açık-kapalı yüzme havuzlarının bakım onarımı ve temizliği yapılmakta mıdır?  Önergesinin; Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu. Sosyal Hizmetler Komisyonu. Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/159

     Trafik kazaları sonrası düzenlenen kaza tespit tutanağı ile ilgili itirazlarda hangi kanun ve mahkemeler yetkilidir?   Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/160

     İlimizin turizmi tarihi mirası ve kültürel yapısı (mimarisi) korunmasında tanıtımda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’in çalışmaları nelerdir?   Önergesinin;  Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/161

     Ülkemizde ve ilimiz sınırları içerisinde yaşayan göçmenlerimiz bulundukları yere Uyum süreci sağlama haklarının daha sağlıklı ve hızlı gerçekleşebilmesi hususunda neler yapılabilir? Önergesinin; Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/162

      Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi kapsamında belirlenen başlıklar ve Bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla bu alanda çalışanlara verilen eğitimler nelerdir?  Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/163

     Tarım-Kırsal Kalkınma projelerinin ortaklaşa yürütüldüğü iş birliği içerisindeki kuruluşlar hangileridir? Bu kuruluşlarla üreticilere ve yatırımcıların bütçesine sağlanan faydalar nelerdir?  Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/164

     04/07/2022 Tarih ve 126 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/165

     04/07/2022 Tarih ve 127 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/166

     04/07/2022 Tarih ve 128 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/167

     04/07/2022 Tarih ve 129 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/168

     04/07/2022 Tarih ve 130 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/169

     04/07/2022 Tarih ve 131 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/170

     04/07/2022 Tarih ve 132 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/171

     04/07/2022 Tarih ve 133 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/172

     04/07/2022 Tarih ve 134 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Temmuz Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/173

     08.07.2022 tarih ve 153 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/174

     Kazı Metrajlarının düşürülmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabulüne karar verildi.

2022/175

     2022 yılı Ek Ödenek Gelir-Gider ve Ek Ödenek Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:35

×