EYLÜL 2022

 

2022/176

İşsiz vatandaşlarımıza yapılan yardımların hak kazanması için gerekli olan kriterler nelerdir? Bu kriterler ilimizde ki göçmenlerimiz için geçerli midir? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/177

İslam Dünyası turizmin başkenti Şanlıurfa’nın seçilmesiyle ilimizin tanıtımına ve turizmine ne gibi kazanımlar sağlayacaktır? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/178

Tarım ve kırsal kalkınma politikaları kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/179

Trafikte geçiş üstünlüğü ne demektir? Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar hangileridir ve Karayolları Kanunun kaçıncı maddesine göre hazırlanmıştır? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu (ARGE) Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/180

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında park ve bahçelerde gençlerimize farkındalık sağlayacak görsel ve yazılı pano uygulamaları ile bilgilendirmeler yapıla bilinir mi?   Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/181

Haliliye Belediyesi olarak kadınlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın açık havada spor yapabilmeleri için park içerisindeki yürüyüş ve koşu parkurlarının (yollarının) alanları arttırıla bilir mi?   Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, Spor Komisyonu, Engelli Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/182

Süleymaniye Mah. 4763 ada 12 parselin batısındaki park alanına yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye ait trafo yapımı amaçlı planları İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/183

Süleymaniye Mah. eski 114 ada 1 parselin batısındaki, Yenişehir Mah. eski 83 ada 118 parseldeki, Yenişehir Mah. 1186 ada 1 parseldeki park alanına yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye ait trafo yapımı amaçlı planları İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/184

Süleymaniye Mah. 5362 ada 21 parselin batısındaki park alanına yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye ait trafo yapımı amaçlı planları İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/185

Atatürk Mah. 576 ada 2 parseldeki Sağlık Tesis Alanına yönelik plan ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye ait trafo yapımı amaçlı planları İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/186

Şair Nabi Mah. 1740 ada 33 parseldeki ve 843 ada 4 parselin güneyindeki park alanlarına yönelik plan ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye ait trafo yapımı amaçlı planları İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/187

Sırrın Mah. kadastronun 85 ve 755 nolu parsellerindeki rekreasyon alanına yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye ait trafo yapımı amaçlı planları İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/188

01/08/2022 Tarih ve 157 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/189

01/08/2022 Tarih ve 158 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/190

01/08/2022 Tarih ve 159 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/191

01/08/2022 Tarih ve 160 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/192

01/08/2022 Tarih ve 161 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/193

01/08/2022 Tarih ve 162 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/194

01/08/2022 Tarih ve 163 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Ağustos Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/195

03/07/2019 Tarih ve 44 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/196

08/07/2022 Tarih ve 151 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/197

08/07/2022 Tarih ve 152 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/198

05/09/2022 Tarih ve 182 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/199

05/09/2022 Tarih ve 183 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/200

05/09/2022 Tarih ve 184 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/201

05/09/2022 Tarih ve 185 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/202

05/09/2022 Tarih ve 186 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/203

05/09/2022 Tarih ve 187 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/204

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ilgi de belirtilen teklifleri üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Söz konusu merkezin kurulması, işleyişi ve devamlılığını sağlamak amacıyla Mutlu Yuva Derneği ile oluşturulacak ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’ın yetkilendirilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/205

İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait yapı kayıt belgesi alınmış taşınmazların, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi gereğince rayiç bedel üzerinden Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülüp oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:38

×