EKİM 2022

 

2022/206

Hazır yiyeceğe ulaşımın çok kolay olmasının obeziteye etkisi ne orandadır? Çocukluk ve ergenlik döneminde aşırı kilolu ve obez olmanın önlenmesinde ve riskinin azaltılmasında fiziksel aktivitenin rolü nedir?  Önergesinin;  Sağlık ve Çevre Komisyonu, Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/207

Şanlıurfa’mıza has keten köyneği olarak bilinen fıstığın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi almasıyla birlikte Kentimizde turizm ve yerli halkı teşvik amacıyla Yılın hasat zamanı itibariyle Urfa Fıstığı günü ilan edilip bunun geleneksel hale getirilmesi hakkında ne tür çalışmalar yapılabilir?  Önergesinin;  Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/208

Eğitim sistemimizde öğretmenlerimizin her öğrenciyle birebir ilgilenebilme durumu bulunmamaktadır. Okullarımızın her kademesine asistanlık hizmeti verebilecek öğrencilerimiz ile birebir ilgilenecek yeni bir çalışma kadrosu kolu oluşturulabilir mi? Bunun işsizlik istihdamına katkısı ne olur? Önergesinin;  Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/209

Çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza devletimiz her başvuru yapan aileye bir kereye mahsus ya da detaylarını kendisi belirleyeceği şekilde Tüp Bebek tedavisi konusunda mali destek sağlayabilir mi? Bunun için yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, Sosyal Hizmet Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/210

Madde bağımlılığı mücadele kapsamında maddenin uyuşturucu sayılabilmesi için ne gibi özellikler kapsamakta ve kullanıcısının kapsadığı en belirgin özellikleri nelerdir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/211

Geçiş yolu ne demektir? Hangi kanun ve şartları kapsamaktadır?   Önergesinin; Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/212

İletişim çalışmalarının bir bileşeni olarak halkla ilişkilerin ilimiz sınırları içerisindeki mültecilerle ilgili sosyal entegrasyon politikasına nasıl etkiler sağlanmıştır?   Önergesinin; Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/213

Haliliye Belediyesi’nin 2023 yılına ait Yıllık Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine göre oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/214

Haliliye Belediyesinin 2023 Yılı Bütçesi hakkındaki teklifini incelemek ve 5 iş günü içerisinde raporunu meclise sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/215

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yatırım programının aksamaması için mülkiyeti Belediyemize ait Haliliye İlçesi, İpekyol Mahallesinde bulunan imar planında İlköğretim Tesisi alanı olarak ayrılan taşınmazın trampa işlemleri tamamlanıncaya kadar geçici olarak "okul alanı olarak kullanılmak üzere" Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/216

5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 18/n Maddesi gereğince; Şanlıurfa ile ilgili onlarca görsel ve sanatsal projeye imza atmışken 2018 yılında henüz 29 yaşında yaşama veda etmiş olan senarist ve yönetmen Muhammet BENEK'in hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için isminin İlçemiz İpekyol Mahallesi 2320. Sokağa verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/217

İlgide kayıtlı Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine İlçemiz Sırın Mahallesi 5100 ada 1 parselde kayıtlı arsaya 9 adet sınavlı okulun yer aldığı Zeytindalı Eğitim Yerleşkesinde ve aynı mahallede bulunan okullarda öğrenim gören yaklaşık 9425 öğrencinin; Uluslararası Okçuluk, Ata Sporları; Salon Sporları vb. dallarda eğitimini alabilecekleri ve kültürel etkinlikler düzenlenebilecek Çok Amaçlı Salonun oluşturulacak ortak hizmet protokolü doğrultusunda Belediyemiz tarafından yapılması adına Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/218

05/09/2022 Tarih ve 176 Sayılı Meclis Kararı ile İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/219

05/09/2022 Tarih ve 178 Sayılı Meclis Kararı ile Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/220

05/09/2022 Tarih ve 178 Sayılı Meclis Kararı ile Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/221

05/09/2022 Tarih ve 179 Sayılı Meclis Kararı ile Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma- Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/222

05/09/2022 Tarih ve 180 Sayılı Meclis Kararı ile Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/223

05/09/2022 Tarih ve 181 Sayılı Meclis Kararı ile Kadın-Aile Komisyonu, Spor Komisyonu, Engelli Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/224

Atatürk (Bahçelievler) Mahallesi 20 Ada 33 numarada kayıtlı bulunan riskli yapı parselinde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/225

3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesine istinaden İlçemiz, Sırrın Mah. 4418 ada 6 parsele yönelik hazırlanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Haliliye Belediye Meclisimiz ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları ile onaylandıktan sonra, Belediye Başkanlığımızca, 11.08.2022-12.09.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresince söz konusu plan değişikliğine yönelik 3 (üç) adet itiraz başvurusu yapılmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/226

Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden gelen ilgi (a) tarih sayılı yazıda; İlçemiz, Çamlıdere Mahallesi İmar Planlarına yönelik açılan davada, yetki yönünden kusurlu olunduğu gerekçesiyle "Uygulama İmar Planının" iptal edildiği belirtilmektedir. Söz konusu iptal kararı ve kararın ilgili tarafı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünden alınan ilgi (b) tarih sayılı görüş doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanan, Çamlıdere Uygulama İmar Planına ait ekte sunulan dosyanın, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/227

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünce, ilgi tarih ve sayılı yazı ile gönderilen; İlçemiz Payamlı Mahallesi Uygulama İmar Planına ait ekte sunulan dosyanın, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/228

2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

2022/229

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 951.971.000,00 (dokuz yüz elli bir milyon dokuz yüz yetmiş bir bin)-TL olarak belirtildiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 07/10/2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/230

04/04/2022 Tarih ve 79 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/231

10/06/2022 Tarih ve 121 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.      

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:44

×