ARALIK 2022

 

2022/257

Karayolu taşıma yönetmeliğinde U-ETDS sistemi nedir? Kimleri ve hangi kanun ve yönetmeliği kapsamaktadır? Önergesinin; Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/258

Alkol ve madde kullanımında kadın ve erkek arasındaki oranları nedir? Fark var mıdır? Varsa niçin? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Kadın–Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/259

Kırsal kalkınma desteği kapsamında sulama sistemi programlarından kimler yararlanabilir? Bu desteğin bütçelerine sağladığı faydalar nelerdir?  Önergesinin; Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/260

Kültür ve Turizm Sektöründe Rehberlik yapılan alanlar nelerdir? İlimizi tanıtacak kokartlı turist rehberi eğitimi almış rehberler var mıdır? Yeterli düzeyde midir? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/261

Toplum Yararına program (TYP) nedir? Katılım şartları nelerdir? Katılımcıların seçiminde engelli,   hükümlü ve göçmenleri kapsamakta mıdır? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Engelli Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/262

Spor fizyoterapistliği nedir? Gençlerimizin spor fizyoterapistliğine olan bilgisi ne boyuttadır? Önergesinin; Spor Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/263

Kış mevsiminin başlamasıyla covid salgınına karşı gerekli hijyen tedbirleri ilgili bilgilendirmeler yapılıyor mu? Bununla ilgili çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/264

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden 2023 yılı içerisinde çalıştırılacak personellerin sözleşmelerinin yenilenmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/265

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifine istinaden trampa hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/266

Sırrın (İmam Bakır) Mahallesi 0 Ada 1906 parsele yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/267

07/11/2022 Tarih ve 235 Sayılı Meclis Kararı ile Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu ’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/268

07/11/2022 Tarih ve 236 Sayılı Meclis Kararı ile Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Kadın–Aile Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/269

07/11/2022 Tarih ve 237 Sayılı Meclis Kararı ile Trafik-Ulaşım Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/270

07/11/2022 Tarih ve 238 Sayılı Meclis Kararı ile Sağlık ve Çevre Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/271

07/11/2022 Tarih ve 239 Sayılı Meclis Kararı ile İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir Komisyonu, Engelli Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/272

07/11/2022 Tarih ve 240 Sayılı Meclis Kararı ile Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/273

07/11/2022 Tarih ve 241 Sayılı Meclis Kararı ile Spor Komisyonu’na havale edilen Kasım Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/274

2023 yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesi uyarınca miktarlarının belirlenmesine ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2022/275

TBB tarafından Belediyemize hibe edilen 13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracının çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kamu hizmetinde kullanılması ve  hibenin kabulü konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) fıkrası uyarınca Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/276

05.12.2022 tarih ve 266 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.      

 

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:46

×