ŞUBAT 2023

HALİLİYE BELEDİYESİ 2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirme konusunun görüşülmesi,

 

 1. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Haliliye Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirme konusunun görüşülmesi,

 

 1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan hibelerin kabulü ile ön tahsisli krediler konusunun görüşülmesi,

 

 1. 7443 sayılı Kanun gereği Belediyemiz norm kadro cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin hususun görüşülmesi,

 

 1. Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığına Aş Evi alanının tahsisinin görüşülmesi,

 

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Bamyasuyu Mahallesi, 1700 ada, 807 nolu parselde kayıtlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. Atatürk (Hızmalı) Mah., 6766 ada, 127 ve 191 nolu parsellere yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 06.01.2023 tarih ve 21 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi.

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 03.02.2023 15:08

×