MAYIS 2023

HALİLİYE BELEDİYESİ 2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

  1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

  1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
  2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması,

 

  1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

  1. 5393 Sayılı Kanunun 34. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 2022 Yılı Kesin Hesap ve eklerinin Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

  1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

  1. Bamyasuyu Mahallesi, 1700 ada, 807 nolu Parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

  1. İpekyol Mahallesi 5586 ada, 4-34-35 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

  1. Kısas Mahallesi, 208 ada, 2 nolu Parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

  1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

            1) 06.03.2023 tarih ve 22 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporunun görüşülmesi,

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 05.05.2023 15:58

×